Biodiversiteit ganzenbloem

Biodiversiteit

Biodiversiteit

Biodiversiteit krijgt bij AgroProeftuin de Peel veel aandacht. Bijna elk project heeft een element waarbij de biodiversiteit verbetert. Dan wel door gebruik van minder chemische bestrijdingsmiddelen of doordat de teelten nieuw en divers zijn. Of simpelweg omdat er bloemenranden en natuurranden worden aangelegd waar insecten, maar ook andere dieren, voedsel en een schuilplaats vinden.

 

Proeflocatie 2023: Strokenteelt met tarwe en CCM, maar zonder gewasbescherming
Proeflocatie 2023: Strokenteelt met tarwe en CCM, maar zonder gewasbescherming

Proeflocatie 2023: Strokenteelt met tarwe en CCM, maar zonder gewasbescherming

Pieter Thelosen is voor zijn gemengde bedrijf (varkens met akkerbouw) op zoek naar duurzaam voer voor zijn varkens. Dat betekent voer dat geteeld is zonder de inzet van fungiciden en insecticiden én…

Proeflocatie 2023: Welke bloemenmengsel werkt het beste bij luizenbestrijding in aardappelen?
Proeflocatie 2023: Welke bloemenmengsel werkt het beste bij luizenbestrijding in aardappelen?

Proeflocatie 2023: Welke bloemenmengsel werkt het beste bij luizenbestrijding in aardappelen?

De proef met bankerfields in aardappelen in 2022 krijgt een vervolg. Dit jaar legt akkerbouwer Ron Peters op de proeflocatie bankerfields van diverse bloemenmengsels aan. Welk mengsel zorgt voor de…

Anti-worteldoek beschermt en bespaart in teelt biologisch groenten en bloemen
Anti-worteldoek beschermt en bespaart in teelt biologisch groenten en bloemen

Anti-worteldoek beschermt en bespaart in teelt biologisch groenten en bloemen

Het bedrijf Rovabo in Haps is gestart met de teelt van biologische groenten en consumptiebloemen voor de vermeerdering, namelijk Oostindische kers. Dit gebeurt op grote, brede teeltbedden in de volle…

Is zonnekroon geschikt als voedergewas?
Is zonnekroon geschikt als voedergewas?

Is zonnekroon geschikt als voedergewas?

Is zonnekroon geschikt als voedergewas voor vleesvee? Dat gaat maatschap Pennings onderzoeken. De voordelen van zonnekroon zijn dat het een meerjarig gewas is en goed is voor bodem en biodiversiteit.…

Bankerfields van facelia in prei
Bankerfields van facelia in prei

Bankerfields van facelia in prei

Tuinbouwbedrijf Jonkergouw teelt prei met daarin stroken facelia (bijenbrood). De bloemen lokken de natuurlijke vijanden van de trips. De bestrijdingsinsecten vermeerderen zich en onderdrukken de…

Met houtplantage meer biomassa, biodiversiteit en rendement realiseren
Met houtplantage meer biomassa, biodiversiteit en rendement realiseren

Met houtplantage meer biomassa, biodiversiteit en rendement realiseren

Is het mogelijk de exploitatie van houtplantages te verbeteren met als doel verhoging boven- en ondergrondse biomassa, toename van biodiversiteit en verhogen financieel rendement? In dit project wordt…

Sorghum verwaarden als veevoer en als sierproduct
Sorghum verwaarden als veevoer en als sierproduct

Sorghum verwaarden als veevoer en als sierproduct

Sorghum is nog steeds een nieuw en innovatief gewas in Nederland. In de media wordt het alleen nog maar als ruwvoergewas beschreven. Echter de verwaarding wordt veel hoger door het deels als…

Wat zijn de perspectieven van het nieuwe gewas silphie?
Wat zijn de perspectieven van het nieuwe gewas silphie?

Wat zijn de perspectieven van het nieuwe gewas silphie?

Er is een nieuw, multifunctioneel (voeder)gewas op de Nederlandse markt: silphie. De bloeiende planten kunnen tot 3 meter hoog worden en bevatten een hoog cellulosegehalte. Het gewas kan 20 jaar…

Mechanische bestrijding coloradokevers in aardappelen
Mechanische bestrijding coloradokevers in aardappelen

Mechanische bestrijding coloradokevers in aardappelen

Geeft de Colorado Beetle Catcher de mogelijkheid om een rendabele aardappelteelt mogelijk te maken, zonder gebruik van pesticiden en met behoud van biodiversiteit?

Van melkvee naar natuurinclusieve landbouw
Van melkvee naar natuurinclusieve landbouw

Van melkvee naar natuurinclusieve landbouw

Het melkveebedrijf van de familie Van Bergen in Oeffelt maakt een transitie van een gangbaar melkveebedrijf naar een bedrijf met natuurinclusieve landbouw. Daarvoor willen ze kruidenrijke graslanden…

Een meer kruidenrijk Maasheggen, door kruidenthee melanges
Een meer kruidenrijk Maasheggen, door kruidenthee melanges

Een meer kruidenrijk Maasheggen, door kruidenthee melanges

Maasheggen Kruiden onderzoekt de haalbaarheid van een meer kruidenrijk landschap in UNESCO Maasheggengebied. Onder andere door het unieke cultuurlandschap optimaal te benutten en nieuwe…

Jaarrond voedergewassen telen
Jaarrond voedergewassen telen

Jaarrond voedergewassen telen

Het jaarrond voedergewassen telen op een perceel en wel zo dat gewassen van elkaar profiteren ofwel geen hinder van elkaar ondervinden. Melkveehouder John Kocken deelt het perceel op in vier stukken…

Biologische insectenbestrijding in aardappelteelt
Biologische insectenbestrijding in aardappelteelt

Biologische insectenbestrijding in aardappelteelt

Bijzondere proef op de proeflocatie is die met natuurlijke luizenbestrijding in de aardappelteelt. Doel is het gebruik van insecticiden te verminderen of helemaal niet toe te passen. Daarvoor legt…

Milieuvriendelijke teelt verschillende kleuren bospeen
Milieuvriendelijke teelt verschillende kleuren bospeen

Milieuvriendelijke teelt verschillende kleuren bospeen

De wortelvlieg en bodemparasieten zoals aaltjes zijn veel voorkomende plagen in de teelt van bospeen. Tuinbouwbedrijf Jonkergouw wil deze plagen op een milieuvriendelijke, natuurlijke manier…

Gezond en kruidenrijk grasland
Gezond en kruidenrijk grasland

Gezond en kruidenrijk grasland

Gangbaar grasland bestaat uit een klein aantal soorten, eenzijdig geselecteerd op opbrengst. De geringe variatie maakt het grasland echter ook kwetsbaar voor extreem weer en ook minder aantrekkelijk…

Maïsteelt zonder kunstmest
Maïsteelt zonder kunstmest

Maïsteelt zonder kunstmest

Plantenwortels kunnen voedingsstoffen uit de bodem opnemen door een samenwerking met bodemschimmels (mycorrhiza) en wortelbacteriën. Akkerbouwer Mark van den Broek onderzoekt het effect van een…

Vogelakker
Vogelakker

Vogelakker

Grasland dat veel voedsel voor koeien oplevert, is vaak ongeschikt voor weidevogels. In het eenzijdige grasland leven te weinig insecten als voedsel voor de (jonge) vogels. De zogenoemde vogelakker…

Natuurranden
Natuurranden

Natuurranden

In gangbare akkers en weiden staat doorgaans één uniform gewas. De natuur heeft juist variatie nodig. Door de randen van akkers te gebruiken voor een gevarieerde begroeiing, kunnen boeren de natuur…

Demoveld Agroforestry
Demoveld Agroforestry

Demoveld Agroforestry

Bomen en struiken kunnen de agrarische productie ondersteunen en de biodiversiteit verbeteren. Dat is wat Jade Reforestry wil laten zien met een demonstratieveld op de proeflocatie agroforestry.…

Kruidenrijk Maasheggen-gebied
Kruidenrijk Maasheggen-gebied

Kruidenrijk Maasheggen-gebied

Maasheggen Kruiden onderzoekt de haalbaarheid van een meer kruidenrijk landschap in het UNESCO- gebied de Maasheggen. De initiatiefnemers willen het unieke cultuurlandschap optimaal te benutten en…

Verhogen biodiversiteit in de boomkwekerij
Verhogen biodiversiteit in de boomkwekerij

Verhogen biodiversiteit in de boomkwekerij

Onkruiden die tussen het gewas groeien, is een van de grootste problemen in de boomteelt. In het huidige systeem worden deze onkruiden bestreden met behulp van herbicide (chemische…

Sorghum voor sierwaarde en bodemverbetering
Sorghum voor sierwaarde en bodemverbetering

Sorghum voor sierwaarde en bodemverbetering

Sorghum heeft positieve milieu-eigenschappen: het gewas heeft relatief weinig bemesting nodig, het uitgebreide wortelstelsel verbetert de bodemstructuur en de planten kunnen met weinig water prima…

Levende hoppalen
Levende hoppalen

Levende hoppalen

Gangbare hopteelt is een monocultuur. Het bedrijf Brabanthop wil een combinatie met boomteelt onderzoeken. Op het eerste gezicht lijkt deze aanpak nadelen met zich mee te brengen, omdat de hopplanten…

Regioproject de Margriet: transitie natuurinclusieve landbouw
Regioproject de Margriet: transitie natuurinclusieve landbouw

Regioproject de Margriet: transitie natuurinclusieve landbouw

Boeren die grond pachten in ‘de Margriet’ bij Helvoirt gaan aan de slag met de transitie naar een meer natuurinclusieve landbouw. Zij doen mee aan een project van de gemeente Haaren, in samenwerking…