Jaarrond voedergewassen telen

Het jaarrond voedergewassen telen op een perceel en wel zo dat gewassen van elkaar profiteren ofwel geen hinder van elkaar ondervinden. Melkveehouder John Kocken deelt het perceel op in vier stukken met de volgende teelten:

 • voederbieten
 • vroege mais met japanse haver als nazaai
 • ultravroege mais met daarna soilcover 
 • ultravroege mais met daarna Landsberger menge
   

Drie onderzoeksvragen

 • Het perceel dat John Kocken op de proeflocatie gebruikt, was voorheen grasland. Na het scheuren van grasland komt veel stikstof vrij. Hoe kan deze stikstof maximaal benut worden om voedergewassen te telen ?
 • Hoe kan een combinatie van mais en gras maximale voederwaarde leveren, specifiek door het ‘vanggewas’ in de winter te benutten? Mais om in te kuilen en vanggewassen om vers te voeren.
 • Hoe houden we de aaltjes druk zo laag mogelijk, zodat er na het voedergewas ruimte komt voor groenteteelt (bospeen)?
   

 Schermafbeelding 2021-11-02 om 13.07.53_MAIS.png


Bijzonderheden

Thema: Biodiversiteit
Aanvrager: John Kocken
In samenwerking met: Harm Jonkergouw, WUR Vredepeel, Loonwerkbedrijf Van der Ven
Financiering: grond beschikbaar gesteld door AgroProeftuin de Peel
Looptijd: 2022 - 2023
Locatie: proeflocatie Zeeland
Publicaties: Plantpaspoort voedervanggewassen