Is zonnekroon geschikt als voedergewas voor vleesvee?

Is zonnekroon geschikt als voedergewas voor vleesvee? Dat gaat maatschap Pennings onderzoeken. De voordelen van zonnekroon zijn dat het een meerjarig gewas is en goed is voor bodem en biodiversiteit. Het heeft een lage input van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen. Daarmee lijkt het een geschikt voedergewas voor natuurinclusief gehouden runderen. 

Zonnekroon zal het eerste jaar niet bloeien en geen voederproduct opleveren. Daarom wordt de zonnekroon uitgezaaid samen met mais en zonnenbloemen. De mais zal het eerste jaar worden geoogst. Zo wordt het perceel toch benut voordat de zonnekroon product oplevert. De zonnebloemen worden gebruikt als voedsel voor insectenen.

Teelt van twintig jaar
Na het eerste jaar zal de zonnekroon dus blijven staan. Mits de stand van het gewas goed is, kan dit voor de duur van 20 jaar blijven staan. De verwachting is dat het gewas twee keer per jaar kan worden gemaaid als veevoer.  

Verwacht resultaat

  • Goede beworteling in de bodem 
  • Beter vasthouden van voedingsstoffen en vocht
  • Weinig uitspoeling van nutriënten
  • Meer biodiversiteit
  • Minder tot geen kunstmest en chemie nodig
     

Bijzonderheden

 

zonnekroon