Maïsteelt zonder kunstmest

Plantenwortels kunnen voedingsstoffen uit de bodem opnemen door een samenwerking met bodemschimmels (mycorrhiza) en wortelbacteriën. Akkerbouwer Mark van den Broek onderzoekt het effect van een bodemverbeteraar die ontwikkeling van de mycorrhiza stimuleert. Een verbetering van het bodemleven levert in potentie een weerbaar gewas op, met een beter wortelgestel, dat water en voedingsstoffen efficiënter benut.

Het veldonderzoek beslaat meerdere jaren. Na de maisoogst zorgt een nateelt (groenbemester, bodembedekker) de grond begroeid blijft. Daardoor blijft de mycorrhiza in de bodem aanwezig. Mogelijke effecten op de lange termijn: de kwaliteit van de organische stof in de bodem verbetert en de grond wordt minder droogtegevoelig. Hierdoor zou ruwvoerteelt zonder kunstmest mogelijk moeten zijn.

 

Bijzonderheden

Maisteelt