Mechanische bestrijding coloradokevers in aardappelen

Geeft de Colorado Beetle Catcher de mogelijkheid om een rendabele aardappelteelt mogelijk te maken, zonder gebruik van pesticiden en met behoud van biodiversiteit?

In de regio Noordoost-Brabant is de populatie coloradokevers de laatste jaren explosief toegenomen door een aantal warme zomers op rij. In een biologische teelt is een rendabele aardappelteelt vrijwel onmogelijk zonder adequate bestrijding. De Colorado Beetle Catcher vangt coloradokever en larven weg uit het aardappelgewas. Op de manier zou geen chemisch bestrijding nodig zijn.

In dit project wordt een prototype coloradokevervangmachine getest in de praktijk. Tevens wordt beoordeeld of de machine een alternatief is voor chemische bestrijding met insecticiden. Ook voor de gangbare praktijk.

Verwacht resultaat

  • Aantonen dat deze machine een praktijkrijp alternatief biedt voor chemische bestrijding van coloradokevers in aardappelen.
  • Aandragen van verbeterpunten aan de machine.
  • Bekendheid geven aan deze machine in de regio.

 

Bijzonderheden

 

Colorado Beetle Catcher
Foto: Field Workers