Bankerfields met facelia voor de bestrijding van trips in prei

Tuinbouwbedrijf Jonkergouw teelt prei met daarin stroken facelia (bijenbrood). De bloemen lokken de natuurlijke vijanden van de trips. De bestrijdingsinsecten vermeerderen zich en onderdrukken de tripspopulatie op natuurlijke wijze. Hierdoor zijn er minder tot geen bespuitingen met insecticide nodig.  

De tripsdruk in prei is de afgelopen 4 tot 5 jaren enorm hoog geweest. Zo hoog dat zelfs met een strak chemisch schema de populatie moeilijk onder controle te houden was. In de toekomst wordt trips bestrijden steeds moeilijker door het wegvallen van chemische opties. Jonkergouw zoekt naar mogelijkheden om een populatie natuurlijke vijanden in een perceel op te bouwen. Bijvoorbeeld door de aanleg van bankerfields met planten en bloemen die de natuurlijke vijanden van trips aantrekken en de populatie kunnen onderdrukken.   

Hoe schadelijk zijn tripsen?
Trips is een schadelijk insect in de preiteelt. Het zorgt voor opbrengstvermindering en klassevermindering door cosmetische schade aan de geoogste producten.

Minder gewasbeschermingsmiddelen nodig?
Grote vraag is of de aanleg van bankerfields met facelia een besparing in gewasbeschermings-middelen teweeg brengt en dus of de investering in stroken relatief snel wordt terugverdiend.  

Verwacht resultaat

  • Facelia trekt veel insecten 
  • Stroken in de preiteelt onderbreekt de monocultuur
  • Door de bloemen ontstaat er een mooier landschap
  • Beter vasthouden van voedingsstoffen en vocht
  • Weinig uitspoeling van nutriënten
  • Meer biodiversiteit
  • Minder tot geen kunstmest en chemie nodig
     

Bijzonderheden

 

facelia