Biologische groenten telen op herbruikbaar anti-worteldoek

Beschermt worteldoek de teelt van biologische groenten en zorgt het voor besparingen? Rovabo in Haps zoekt het uit. Het bedrijf is gestart met de teelt van biologische groenten en consumptiebloemen voor de vermeerdering, namelijk Oost-Indische kers. Dit gebeurt op grote, brede teeltbedden in de volle grond. De grootste uitdaging is de onkruidbestrijding. Worteldoek moet voorkomen dat onkruid een écht probleem wordt. Extra onderzoeksvraag is of het worteldoek na de teelt opnieuw is te gebruiken.

 

Maarten Robben: "Uiteindelijk zijn we op zoek naar een nieuwe, beter en rendabele manier van groente telen. Het moet een methode zijn waarmee we het onkruid in het gewas minimaliseren. Dat beperkt het aantal handelingen voor mechanische en handmatige onkruidbestrijding en daarmee ook de nodige intensieve handarbeid en brandstof."
Als dit alles met herbruikbaar worteldoek is te realiseren, verwacht de ondernemer succesvoller te zijn in de teelt van duurzame biologische groentegewassen in Oost-Brabant.   
 

Bijzonderheden