Levende hoppalen

Het bedrijf BrabantHop wil een combinatie van biologische hopteelt met constructiepalen in de vorm van levende bomen onderzoeken. Om zo de biodiversiteit te vergroten en een natuurlijke habitat van hop na te bootsen. In april 2022 heeft Giel Bongers van BrabantHop drie inheemse solitaire bomen gepland: een zoete kers (Prunus avium), een zwarte els (Alnus glutinosa) en een Ratelpopulier (Populus tremula).

Op het eerste gezicht lijken de bomen nadelen met zich mee te brengen, omdat de hopplanten concurrentie krijgen van de bomen. Zowel bovengronds als ondergronds: minder zonlicht voor de hop en concurrentie van voedingsstoffen in de bodem of zelfs ziektes die overslaan. Daar staan mogelijke voordelen tegenover, zoals een verbetering van bodemkwaliteit en biodiversiteit en een afname van het bestrijdingsmiddelengebruik. Monitoring van de effecten moet hier duidelijkheid in geven.  

Meerdere voordelen
Maar Bongers ziet inmiddels al meerdere voordelen. “De bomen doorbreken een monocultuur wat de hopteelt is. De biodiversiteit die we met de bomen creëren, heeft een positieve invloed op het voorkomen van eventuele plagen en zorgt voor extra koolstofopslag in de bodem. Verder is een els een vlinderbloemige. De stikstof die deze boom vastlegt, komt ten goede aan de hopplanten.”

Verfraaiing van het landschap
“Ik stel dat het verlies in kwantiteit wordt gecompenseerd door de winst in kwaliteit. Nog los van de verfraaiing voor het agrarische landschap en het mooie uitzicht voor de fietsers en wandelaars die ons veld passeren.”

 

Bijzonderheden

brabanthop Bloeiende hoppalen