Met houtplantage meer biomassa, biodiversiteit en rendement realiseren

Is het mogelijk de exploitatie van houtplantages te verbeteren met als doel verhoging boven- en ondergrondse biomassa, toename van biodiversiteit en verhogen financieel rendement? In dit project wordt een nulmeting biomassa en biodiversiteit gedaan, alsook onderzoek naar geschiktheid boomsoorten en variëteiten.

Van oudsher werd het terrein van Bos Hondsbergen bij Overloon benut als houtplantage. Op naaldhout-plantages werden inkomsten gegenereerd door het periodiek kappen van de houtopstand. De gemiddelde opbrengst van een plantage ligt tussen de €20 en €50 per jaar per hectare.

De bedoeling van het project Hondsbergen is andere boomsoorten en variëteiten te vinden die opbrengsten genereren zonder het bos te hoeven kappen. Boomsoorten die leiden tot verhoging van de biodiversiteit, koolstofvastlegging en een hoger rendement.

De proefplantage is ongeveer 25 hectare groot. De hoeveelheid naaldhout-plantages of voormalige plantages die in aanmerking komt voor verbetering beslaat in Noord-Brabant meer dan 60.000 hectare.

Doelen

  • Het aanleggen van proefgebieden (plots) voor bodemanalyse en onderzoek naar plantgeschiktheid.
  • Het aanplanten van een ruime variatie bomen en houtige struiken op de juiste plekken.
  • Dit alles wordt gevolgd door een langdurig monitoren van het al dan niet aanslaan van de (zorgvuldig beredeneerde) aanplant op deze arme en zure grond.

Verwachte resultaat

  • Locatiebepaling proefplots voor bodemanalyse en plantgeschiktheid, alles op basis van grondonderzoek en vaststelling van de aanwezige flora en fauna.
  • Aanleggen bodemanalyse-plots ter grootte van circa 400m2
  • Opstellen beplantingsplan.
  • Aanplanten soorten en variëteiten conform beplantingsplan op plantgeschiktheid-plots, 3.600 m2.
  • Controleren gezondheid plantgoed en vergelijken met plan en bodemanalyse-plot.

 

Bijzonderheden