Natuurinclusieve landbouw in Maasheggen-gebied

Het melkveebedrijf van de familie Van Bergen in Oeffelt maakt een transitie van een gangbaar melkveebedrijf naar een bedrijf met natuurinclusieve landbouw. Daarvoor willen ze kruidenrijke graslanden realiseren, omzoomd met de beroemde Maasheggen. Dit alles moet echter wel een inkomen realiseren.

Er zal 65 ha kruidenrijk grasland extra gerealiseerd worden en daarnaast 2 kilometer heggen. Hierdoor zal het bedrijf geëxtensiveerd worden en zal via precisiebemesting en zonder kunstmest de klimaatimpact worden verlaagd.

 

Bijzonderheden

Maasheggen
Foto: Cybox