Natuurlijke luizenbestrijding in aardappelen met bankerfields

Bijzondere proef op de proeflocatie is die met natuurlijke luizenbestrijding in de aardappelteelt. Doel is het gebruik van insecticiden te verminderen of helemaal niet toe te passen. Daarvoor legt teler Ron Peters in het aardappelperceel stroken met Japanse haver en Oost-Indische kers aan. De zogenaamde ‘bankerfields'.

De Oost-Indische kers trekt luizen en hun natuurlijke vijanden zoals sluipwespen en lieveheersbeestjes aan. Zodra in de zomer het aardappelgewas aantrekkelijk wordt voor de luizen maait Peters de bankerfields. Daardoor trekken de luizen en natuurlijke vijanden het aardappelgewas in waardoor de bestrijding van luizen en larven van de coloradokever op gang komt. Peters: “Het klinkt misschien vreemd, maar het gaat er ons om dat we meer controle willen krijgen op de luizenpopulatie. Uiteindelijk willen de zuigschade aan het aardapelblad beperken en daarmee bladsterfte voorkomen. De proef is eerder gedaan in prei met positieve resultaten.” 

Belangrijkste voordelen van het gebruik van bankerfields zijn:

  • Besparing op insecticide en dus minder milieubelasting en minder kosten voor chemische gewasbescherming
  • Meer biodiversiteit door meer diversiteit in planten, insecten en overige dieren.

Het middelenpakket van chemische gewasbescherming wordt door wet- en regelgeving steeds kleiner. Peters wil onderzoeken of een gezonde en rendabele aardappelteelt ook in de toekomst mogelijk blijft. Zo ja, dan bieden de bankerfields wellicht ook oplossingen voor andere teelten, bijvoorbeeld bieten.
 

Bijzonderheden

Krant Ron Peters