Sorghum voor sierwaarde en bodemverbetering

Sorghum heeft positieve milieu-eigenschappen: het gewas heeft relatief weinig bemesting nodig, het uitgebreide wortelstelsel verbetert de bodemstructuur en de planten kunnen met weinig water prima overleven.

Het gewas wordt meestal ingezet voor ruwvoerteelt, dit project is gericht op het benutten van sierwaarde. Met een volledig handmatige teelt en oogst wordt een duurzaam en ecologisch verantwoord sierproduct geleverd aan bloemisterijen in de regio. De restplant wordt gebruikt als organische mest, zodat organische stof en de mineralen worden terug geleverd aan de bodem. In dit experiment worden 7 verschillende sorghumsoorten gezaaid en de resultaten van de oogst worden bijgehouden en vergeleken. 

 

Bijzonderheden

sorghum