Meerjarige financiƫle ondersteuning voor AgroProeftuin de Peel

AgroProeftuin de Peel ontvangt van de provincie Noord-Brabant, AgriFood Capital en RNOB twee miljoen subsidie voor stimulering van de kringlooplandbouw. Met deze subsidie wordt onder andere het innovatieprogramma verder ontwikkeld voor agrarisch ondernemers, ketenpartijen  en andere vernieuwers. De subsidie geldt voor de periode 2024 tot 2027.


Agro Proeftuin de Peel is sinds 2014 een belangrijke broedplaats voor vernieuwing en verduurzaming in de agrarische sector in Noordoost-Brabant, met name op het gebied van toekomstbestendige verduurzaming van de (voedsel)productie, waarin bodem en water leidend zijn.

Professionaliseren
Innovatie in de landbouw is voor de provincie een van de speerpunten van deze bestuursperiode. AgroProeftuin de Peel sluit aan bij deze ambities. Om grondgebonden kringlooplandbouw verder te professionaliseren is extra geld noodzakelijk. De subsidie wordt gegeven om onder andere verdere innovatie van circulaire systemen mogelijk te maken en om kennis te delen tussen ondernemers, onderwijsinstellingen en overheden.

Duurzame landbouw en verdienmodel boer
Gedeputeerde Marc Oudenhoven (Agrarische Ontwikkeling): “Boeren horen bij onze provincie. Onze ambitie is om de agrarische sector ook voor Brabant te behouden en te versterken. Maar dat kan alleen door in te zetten op nieuwe methoden en innovaties. Via AgroProeftuin de Peel werken we met vernieuwende systemen aan duurzaamheid en onderzoeken we andere bronnen van inkomen voor de boer. Het is goed dat de provincie Brabant, ook op financieel gebied, betrokken is bij dit project.”

Bijdrage regio
Om deze activiteiten te organiseren en om de continuïteit van AgroProeftuin de Peel te waarborgen is bijna twee miljoen euro nodig als basisfinanciering. De provincie stelt met één miljoen 50% van dat bedrag beschikbaar. Voor de andere helft staan AgriFood Capital en de gemeenten in regio Noordoost-Brabant (RNOB) garant.