Subsidies voor inspanningen biodiversiteit en natuurinclusieve landbouw

De provincie Brabant verlengt en verbreedt de Subsidieregeling Transitie Landbouw. Er wordt bijna vijf miljoen beschikbaar gesteld. Het grootste deel gaat naar de regeling van de Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij. Er zijn ook subsidies voor omschakeling naar natuurinclusieve Landbouw.
 

Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij (BBM)
Via de Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij (BBM) worden melkveehouders financieel beloond voor hun bijdrage aan natuur, water en landschapskwaliteit. De beloning in de BBM is gebaseerd op 13 verschillende duurzaamheidsindicatoren waaronder ammoniakuitstoot, weidegang, blijvend grasland en fosfaat-bodemoverschot.
De melkveehouder zit zelf aan de knoppen en bepaalt welke maatregelen hij neemt om de scores op de indicatoren te verbeteren. Hoe hoger de score, hoe hoger de beloning. De BBM wordt gefinancierd door de provincie Noord-Brabant, Brabants Bodem en Brabant Water.
Melkveehouders die bezig zijn me het projecten die gericht zijn op het versterken van de biodiversiteit kunnen een subsidieaanvraag doen voor de Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij. Aanvragen kan van 2 april 2024 tot en met 3 september 2024 of zoveel eerder als het subsidieplafond is bereikt.

Bekijk hier alle informatie over de Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij.
 

Omschakeling naar natuurinclusieve landbouw
Onder natuurinclusieve landbouw wordt verstaan: werken aan een landbouwsysteem dat voedsel en gewassen produceert in balans met de natuurlijke omgeving, natuurlijke hulpbronnen integreert in de bedrijfsvoering en zorg draagt voor de biodiversiteit op en rond het bedrijf. Het bedrijf omschakelen naar natuurinclusieve landbouw doe je niet van de een of de andere dag. Voor het opstellen van een businessplan om te schakelen, kan subsidie worden aangevraagd van 22 januari 2024 tot en met 30 juni 2024.

Bekijk hier de informatie over omschakeling natuurinclusieve landbouw.