Erik Geene

Erik Geene is akkerbouwer en veeteler en lid van de stuurgroep AgroProeftuin de Peel.

Wat is je binding met agrifood in de regio?

“Als eerste ben ik boer (akkerbouw en varkens). Ik produceer dus eten, o.a. aardappelen bieten, bonen en vlees. Mijn bedrijf zit in Landhorst, vlakbij de proeftuin. Verder ben ik vanuit mijn bestuurlijke functie bij Waterschap Aa en Maas ook betrokken bij vraagstukken zoals gebruik grondwater en nitraatuitspoeling in de regio. En natuurlijk ben ik als lid van de stuurgroep van AgroProeftuin de Peel betrokken bij het onderwerp kringlooplandbouw in Noordoost-Brabant. Een stevige binding met agrifood in de regio dus.”

 

Wat kan je vanuit je functie bijdragen aan AgroProeftuin de Peel?

“Net als veel andere boeren ben ik ook zoekende hoe we nog beter de kringloop kunnen sluiten. Een lastige opdracht die we opgelegd krijgen en waar niet direct een verdienmodel tegenover staat. Ik hoop dat de experimenten in AgroProeftuin de Peel hier een waardevolle bijdrage aan kunnen leveren voor mij en mijn collega-boeren.“

 

Wat wil je bereiken met AgroProeftuin de Peel?

“Ik hoop dat we sturing kunnen geven aan de experimenten en deze op een dusdanige manier kunnen ondersteunen dat er uiteindelijk goede bruikbare oplossingen en verdienmodellen uitkomen.”

 

Erik Geene

Stuurgroep

De Stuurgroep AgroProeftuin bestaat uit vertegenwoordigers van overheden, kennisinstituten en (landbouw)bedrijfsleven. Zie de pagina Over ons voor de samenstelling.