Krachtvoer vervangen met teelt eiwitrijk voedergewas

Mts. Pennings wil op een natuur-inclusieve manier eiwitrijke voedergewassen telen. Dit draagt bij aan kringlooplandbouw, omdat voer van eigen grond de aankoop van krachtvoer met (geïmporteerde) soja kan vervangen. Het bedrijf kiest voor een mengteelt van zomertarwe en zomerveldbonen. Deze combinatie verbetert de biodiversiteit en de bodemkwaliteit en heeft minder gewasbeschermingsmiddelen nodig. Tijdens het project wordt het gewas gemonitord en aan het einde wordt de eiwit- en zetmeelopbrengst bepaald. De kennis en ervaring met deze mengteelt zal ter beschikking komen van derden.

 

Bijzonderheden