Mengteelt zomerveldbonen en zomertarwe ter vervanging van soja uitgeprobeerd

Johan Pennings in Heeswijk-Dinther willen zelf eiwitrijke voedergewassen telen voor hun brandrode runderen. Daarvoor haalden ze het soja uit het krachtvoer. In de plaats daarvan kwam een combinatie van zomerveldbonen en zomertarwe. Naast de gedeeltelijke vervanging van geïmporteerd soja zorgt deze mengteelt voor meer biodiversiteit en stikstofbinding in de bodem.

 

Het jaar 2021 was een nat jaar. De weersomstandigheden zorgden voor minder ideale oogstomstandigheden. De mengteelt dorsen was daarom niet mogelijk. Uiteindelijk is de mengteelt als gehele plant (gps) geoogst en ingekuild.
Tijdens het project is het gewas gemonitord en aan het einde is de eiwit- en zetmeelopbrengst bepaald. Daarnaast was er een kwalitatieve beoordeling van de bodem en de biodiversiteit.

Lage voedingswaarde
De teelt verliep redelijk. Hoewel het onkruidvrij houden van het perceel zeer complex was. Pennings wilde geen of zo min mogelijk gewasbeschermingsmiddelen gebruiken tijdens de teelt. Door de hoge onkruiddruk heeft de zomertarwe zich onvoldoende ontwikkeld. Dit gaat ten koste van de gehele voederwaarde.
De uitkomst van de voederwaarde-analyse viel tegen. De voederwaarde van het ingekuilde gewas was 726 vevi (g/kg ds). Een stuk lager dan het vevi-gehalte van sojaschroot. Ook in vergelijking met een enkele teelt van veldbonen of zomertarwe. Het dve-gehalte van de mengteelt was 48 en het oeb-gehalte 38. Beide ook lager in vergelijking met sojaschroot.
Pennings: "Het ingekuilde product was goed geconserveerd. De smakelijkheid was goed, al moesten de koeien wel even wennen."

Wat kan een mengteelt opleveren?
Normaalgesproken zorgt de aanwezigheid van een vlinderbloemige, die de luchtstikstof bindt, ervoor dat het eiwitgehalte van het graan gemiddeld een halve tot één procent hoger is. De totale dve van een mengteelt is in het algemeen hoger in vergelijking met een pure graanteelt. De onbestendig eiwit balans, oeb, wordt positief. Het zou een evenwichtiger krachtvoer kunnen opleveren dan enkel graan.

Bodemleven en biodiversiteit
Door de grond niet te ploegen en geen kunstmest te gebruiken, heeft het bodemleven een boost gekregen. De veldboon is een vlinderbloemige en bindt stikstof uit de lucht in de bodem. Dat is gunstig voor het volgende gewas.
Tijdens de bloei van de veldbonen zijn veel bijen en hommels gezien. Dat draagt bij aan de biodiversiteit op het perceel.

Dit project is gefinancieerd via de Bijdragenregeling Kringlooplandbouw Noordoost-Brabant van AgroProeftuin de Peel.

 

Ideeën voor meer eiwit van eigen land
Heb jij een idee om meer eiwit van eigen land te halen of een andere manier om te verduurzamen? AgroProeftuin De Peel helpt je om een praktijkproef op te zetten en de mogelijkheden en meerwaarde te onderzoeken. Neem contact op met Ronald Luijkx, r.luijkx@agrifoodcapital.nl; 06 10 14 27 00.

 

Bijzonderheden

  • Thema: Eiwit van eigen bodem
  • Aanvrager: Mts. Pennings – Johan Pennings in Heeswijk-Dinther
  • Samenwerking met P.G. Kusters land- en tuinbouwbenodigdheden
  • Financiering: Bijdragenregeling Kringlooplandbouw Noordoost Brabant 
  • Bijdrage: € 5.000
  • Looptijd: 2022 - afgerond
  • Locatie: Heeswijk-Dinther

Publicaties