Verwerkingstechniek natte teelten

De komende jaren wordt er op meerdere plaatsen in onze regio onderzoek gedaan naar natte teelten zoals riet en lisdodde. Naast dat de teelt zelf een uitdaging kan zijn op onze zandgronden, is ook de afzet van de producten nog in volle ontwikkeling. Een van de potentiële afzetmarkten is het inzetten van de gewassen uit de palude cultuur als turf- of veenvervanger. Daarnaast kunnen de vezels ingezet worden als strooisel, of als grondstof voor oesterzwammen- of champignonsubstraat. Hiervoor is een geschikte voorbewerking nodig zodat het gewas homogeen en voldoende droog aangeleverd  kan worden. Binnen dit project wordt een eerste verkenning  gemaakt, door de gewassen met een speciaal ontwikkelde extruder te bewerken zodat de vezel structuur optimaal benut kan worden.

 

natte teelten.jpg

 

Bijzonderheden