Actualiteit

Actualiteit

Hier houden we je op de hoogte van de actualiteiten en lees je de verhalen achter de pioniers en proeven van AgroProeftuin de Peel..

VOF Schipperspeel: lagere stikstofuitstoot door minder verliezen en betere benutting
Lees meer
19/12/2022 Het is melkveebedrijf VOF Schipperspeel gelukt om de uitstoot van stikstof op het bedrijf te verminderen. Door managementmaatregelen zijn de stikstofverliezen beperkt en is de stikstofopname voor de…
Read More
Winterlupine succesvoller dan zomerlupine; zelfs in Nederland
Lees meer
19/12/2022 Een opbrengst van winterlupine van 4 tot 5 ton per hectare is mogelijk. Daarmee is winterlupine succesvoller dan zomerlupine, waar een opbrengst van 2,5 tot 3 ton meer gangbaar is. Dat blijkt uit de…
Read More
Lupineboeren uit de Peel bundelen krachten in LuPeel telersvereniging
Lees meer
16/12/2022 Zeven boeren die elkaar vonden in de Peelproeftuinen gaan formeel samenwerken als lupinetelers. Met de oprichting van de LuPeel telersvereniging kunnen zij nog beter georganiseerd telen, projecten…
Read More
'Investeren in bodem en emissiearm telen moet lonen'
Lees meer
08/12/2022 Duurzaam, efficiënt produceren en een goed inkomen, kan dat samengaan? Zes veehouders en akkerbouwers/ groentetelers denken dat de Peel bij uitstek het gebied is waar dit mogelijk is. Samen vormen zij…
Read More
Boomkwekerij en Praktijkcentrum FruitzforLife geopend
Lees meer
28/11/2022 Op vrijdag 25 november opende Jeroen van den Heuvel, wethouder van Duurzaamheid, Groen en Recreatie bij gemeente Maashorst de ‘Boomkwekerij en Praktijkcentrum voor agroforestry, regeneratieve landbouw…
Read More
Afnemers en verwerkers vragen telers om specifieke peulvruchten
Lees meer
28/11/2022 In de voormalige kippenstal van FruitzforLife in Zeeland ontmoetten 25 november ruim tachtig telers van eiwitrijke gewassen de verwerkers en afnemers van deze producten. Dat leidde tot nieuwe…
Read More
Plantenkwekerij en praktijkcentrum wil uitgroeien tot inspirator leven en werken platteland
Lees meer
01/11/2022 Werkend Landschap en FruitzforLife/Agroforestrysupply hebben een strategie ontwikkeld voor een nieuwe plantenkwekerij en educatiecentrum Maashorst in Zeeland. AgroProeftuin de Peel heeft hieraan…
Read More
Bedankt! Alle boeren verbonden aan AgroProeftuin de Peel
Lees meer
14/10/2022 Als AgroProeftuin de Peel zijn wij trots op de innovatieve akkerbouwers, veehouders, groentetelers, adviseurs en alle andere vernieuwers in de Peel. Bekijk het filmpje en zie waarom wij zo trots zijn.…
Read More
25 november: Eiwitrijke gewassen; wat willen afnemers?
Lees meer
14/10/2022 AgroProeftuin de Peel organiseert vrijdagmiddag 25 november een booster voor eiwitrijke gewassen voor humaan gebruik. Op deze bijeenkomst delen we projecten van plantaardige eiwitten uit de Peel én…
Read More
Natte teelten als verdienmodel
Lees meer
20/09/2022 Er is een groeiende vraag naar natuurlijke bouwmaterialen geproduceerd uit riet, miscanthus, hennep of lisdodde. De vezels van natte teelten zijn ook geschikt voor verwerking in textiel, bioplastic,…
Read More
Lees hier onze laatste nieuwsbrief
Lees meer
26/07/2022 Wilt op de hoogte blijven? Meldt u zich dan aan voor de onze nieuwsbrief.
Read More
‘Proeflocatie laat inspanningen zien die nodig zijn voor duurzame voedselproductie’
Lees meer
25/07/2022 Op 15 juli bezochten ruim 120 mensen de proeflocatie van AgroProeftuin de Peel aan de Middenpeelweg in Zeeland. Boeren, teeltadviseurs, onderzoekers, bestuurders, inwoners en iedereen die meer wilde…
Read More
Grote waardering voor inspanningen boeren proeflocatie
Lees meer
08/07/2022 Voor de inspanningen van de boeren van de proeflocatie is grote waardering. Dat gaven bij de bestuurders uit de regio Noordoost-Brabant aan. Zij bezochten vrijdagochtend 8 juli de proeflocatie van…
Read More
Samenwerking akkerbouw en veehouderij
Lees meer
30/06/2022 ‘Focussen op wat er nog wél kan in de land- en tuinbouw.’ Dat was 29 juni de rode draad tijdens de workshop Samenwerking akkerbouw en veehouderij in Venhorst. Een bijeenkomst voor agrarisch…
Read More
Bomen in de bloemetjes zetten geeft minder ziekten en plagen
Lees meer
28/06/2022 Een miscanthus-bodem tussen boomteeltgewassen draagt bij aan minder gebruik van herbiciden. Daarnaast zorgen bloemenstroken in de boomteelt voor meer biodiversiteit en een effectieve bestrijding van…
Read More
Bodemverbetering met bokashi heeft tijd nodig
Lees meer
24/06/2022 Bokashi in de teelt van mais of cichorei moet leiden tot een betere bodemkwaliteit, minder mestgebruik en lagere onkruiddruk. Jeroen van Erp, melkveehouder in Oijen, past voor het tweede jaar op rij…
Read More
AgroProeftuin de Peel op landelijke velddag Experimenteergebieden
Lees meer
22/06/2022 Op woensdag 15 juni jl. presenteerden akkerbouwers en veehouders uit de vijf Experimenteergebieden van het ministerie van LNV hun ervaringen en resultaten met kringlooplandbouw. Dat gebeurde tijdens…
Read More
Meerdere verdienmodellen voor duurzame landbouw
Lees meer
21/04/2022 Duurzaam verdienen met een duurzame bedrijfsvoering was het thema van de vierde en laatste themadag Boeren met Kennis op 15 april. “Er is niet één verdienmodel voor duurzame landbouw, maar vele”,…
Read More
Eigen teelt eiwitrijke gewassen is interessant, maar er valt nog veel te ontdekken
Lees meer
23/03/2022 Het telen van eiwitrijke gewassen voor veevoer wordt door een aantal boeren al jarenlang gedaan. Toch valt er nog veel te ontdekken aan deze teelten. De teelt zelf, maar ook hoe te oogsten, te…
Read More
Boeren en proefboerderijen in de Peel gaan samen op zoek naar nieuwe rotatieteelten
Lees meer
21/03/2022 Nitraatuitspoeling, biodiversiteit, kringlooplandbouw en behoud van een gezonde bodem zijn onderwerpen waar veel van boeren wordt verwacht. Als antwoord hierop ontwikkelen de samenwerkende partijen…
Read More
Living Lab moet regeneratieve landbouw stevig op de kaart zetten
Lees meer
15/03/2022 Op het terrein van De Kleine Aarde in Boxtel komt een Regeneratief Living Lab. Hier werken boeren, burgers, ondernemers en onderzoekers samen aan regeneratieve landbouw. Om de transitie naar deze…
Read More
Experimenten bodemverbetering zijn nodig
Lees meer
09/03/2022 Bodemverbetering, het is makkelijker geschreven dan gedaan. Wat kun jij zelf doen aan bodemverbetering en wat is daarvoor nodig? Lector Judith van de Mortel en Lyanne de Haan van HAS Hogeschool,…
Read More
Meer eiwit van eigen land met mengteelt mais & bonen
Lees meer
07/03/2022 De teelt van mais met klimbonen levert een meer eiwitrijk ruwvoer op. Dat blijkt uit een proef op een van de percelen van AgroProeftuin De Peel. Initiatiefnemer en melkveehouder Geert Hol is blij dat…
Read More
Ministerie LNV op werkbezoek bij AgroProeftuin de Peel
Lees meer
18/02/2022 Op 14 februari jl. bracht Jan-Kees Goet, de secretaris-generaal (SG) van het Ministerie van LNV, een werkbezoek aan de regio Noordoost-Brabant. Het doel was een kennismaking met de regio en verdere…
Read More