Nieuwe zaaigeldprojecten zijn gestart

Het laatste kwartaal van 2022 zijn zeven nieuwe zaaigeld-projecten gestart. Het zijn hele diverse projecten waarin kringlooplandbouw in de praktijk wordt gebracht.

Zo werken agrarisch ondernemers aan meer biodiversiteit of bodemverbetering of testen ze slimme, nieuwe technieken. De projecten hebben een financiële ondersteuning vanuit de Bijdragenregeling Kringlooplandbouw Noordoost-Brabant ontvangen.
 

Zonnekroon

 

Zonnekroon als voedergewas

 

Tractor

 

Alternatieve brandstoffen voor emissieloze aardappelteelt
 

 

Facelia

 

Bankerfields met facelia voor bestrijding van trips in prei

 

 

Ammoniakemissie voorkomen door toevoegingen aan drijfmest

 

Koe

 

Koeienurine verwerken tot kunstmestvervanger

 

Gezonde bodem

 

Naar een gezonde bodem met gesteentemeel
 

 

Nitraat analyse

 

Metingen geven zicht op nitraatresidu in bodem