Samenwerking akkerbouw en veehouderij vindt antwoorden op toekomstige uitdagingen

Focussen op wat er nog wel kan, betekent ook omdenken en soms loslaten wat we gewend zijn. Samenwerken tussen veehouderij en akkerbouw is een bekend fenomeen. Enerzijds als het gaat om de uitwisseling van grond voor een gezonde vruchtwisseling. Anderzijds door stromen over en weer van voergrondstoffen, restproducten en mest.

Antwoord op toekomstige uitdagingen
Deze samenwerking blijkt echter ook steeds meer hét antwoord te zijn op de toekomstige uitdagingen waar zowel veehouders als akkerbouwers voor staan. Bijvoorbeeld uitdagingen in het verbeteren van de bodemvruchtbaarheid en het reduceren van emissies zoals nitraat en ammoniak. Praktijkvoorbeelden zijn er al in De Peel en in de Achterhoek. Vanuit AgroProeftuin de Peel stond de samenwerking van Bart Peters, varkenshouder en akkerbouwer in Sint Anthonis, met melkveebedrijf Schipperspeel van Teun en Harm Wientjes in de schijnwerpers

Veehouderij ten dienste van akkerbouw
Een van de stellingen tijdens de workshop was: ‘in de toekomst staat de veehouderij ten dienste van duurzame plantaardige productie. Nu is dat andersom’. Wat heeft een bedrijf met duurzame plantaardige productie nodig aan mest, afzet reststromen en grond? En wat kan de veehouderij daaraan bijdragen? Met name een melkveebedrijf is dan een goede match. Immers voor een sluitende kringloop heeft een akkerbouwbedrijf een bouwplan nodig met mogelijkheden voor vruchtwisseling. In dat geval bestaat een gezond bouwplan deels uit grasland.

Groenteteelt en melkveehouderij
De workshop werd afgesloten met een excursie op het bedrijf van groenteteler Harm Jonkergouw in Schaijk. Een ondernemer die werkt aan een sluitende kringloop in samenwerking met melkveehouder John Kocken.

Nieuwe samenwerkingsverbanden
De uitkomsten van deze workshop worden onder andere gebruikt voor het inrichten van nieuwe samenwerkingsverbanden tussen akkerbouw en veehouderij. Zoals het nu lijkt blijven er mogelijkheden om samen te werken en zo kennis en ervaring te vergaren om toekomstige uitdagingen aan te gaan.

Excursie Jonkergouw PAVEx Wientjes - Peters