Presentatie akkerbouwer Bart Peters op landelijke velddag Experimenteergebieden

Op woensdag 15 juni jl. presenteerden akkerbouwers en veehouders uit de vijf Experimenteergebieden van het ministerie van LNV hun ervaringen en resultaten met kringlooplandbouw. Dat gebeurde tijdens de jaarlijkse velddag van het PAVEx-K project die dit jaar in Drenthe plaatsvond. Bekijk hier het videoverslag van de dag

PAVEx-K staat voor Pilots samenwerking Akkerbouw en Veehouderij in de Experimenteergebieden Kringlooplandbouw. In dit project worden innovatieve verbindingen tussen akkerbouw en veehouderij op lokale of regionale schaal onderzocht om kringlooplandbouw te realiseren en te optimaliseren. De verkenning gebeurt in de vijf experimenteergebieden: Noord-Nederland, Flevoland, Twente, Achterhoek en de Peel. Allemaal in samenwerking met Wageningen UR.

Lagere uitstoot van ammoniak
Vanuit AgroProeftuin de Peel presenteerde Bart Peters, varkenshouder en akkerbouwer in Sint Anthonis, de samenwerking met melkveebedrijf Schipperspeel van Teun en Harm Wientjes in de Peel. De koeienmest afkomstig van het melkveebedrijf wordt vergist en gescheiden waarna de dunne fractie van de mest wordt ‘gestript’. Dit proces zorgt voor een lagere ammoniakuitstoot. Ook worden nieuwe mestsoorten gecreëerd waaronder een kunstmestvervanger.
De ondernemers passen de verschillende meststoffen vervolgens op de beide bedrijven toe in de (rotatie)teelt van aardappelen, bieten, gras en mais. Met als beoogde resultaat: een vitale bodem voor een goed gewas én minder nitraatuitspoeling en ammoniakemissie bij het uitrijden van de mest.
Onderzoekster Brigitte Kroonen van WUR Open Teelten Vredepeel begeleidt de proef. "In elk gebied biedt de samenwerking tussen akkerbouw en veehouderij oplossingen om voedsel op een toekomstbestendige manier te produceren"

Kennisuitwisseling
Tijdens de velddag spraken de betrokken boeren over de kansen en risico’s van innovaties op het gebied van kringlooplandbouw en nieuwe vormen van samenwerking. Ze wisselden de opgedane kennis en ervaringen uit met elkaar en met het publiek.
Ronald Luijkx, innovatiemanager van AgroProeftuin de Peel: “Elk gebied heeft z’n eigen uitdagingen, maar op de velddag werd duidelijk dat in elk gebied de samenwerking tussen akkerbouw en veehouderij oplossingen biedt om voedsel op een meer toekomstbestendige manier te produceren."

Minister Henk Staghouwer in publiek
Het publiek bestond uit beleidsmakers van het ministerie van LNV en de provincie Drenthe, uitvoerders van RVO, Wageningse onderzoekers en projectleiders van de vijf experimenteergebieden. Ook landbouwminister Henk Staghouwer was aanwezig. Hij ging uitgebreid in gesprek met de betrokken ondernemers over zijn recente brief aan de Tweede kamer over het perspectief voor de boeren. De ondernemers hebben hun zorgen geuit en aangegeven wat ze nodig hebben om te kunnen innoveren.

Meer gebiedsgericht beleid
De uitkomsten van deze velddag worden gebruikt voor nieuwe experimenten met praktijkpilots en beleidsadvies voor toekomstig landbouwbeleid op provinciaal en landelijk niveau. Dit past ook bij de actualiteit en de behoefte van zowel boeren als het ministerie van LNV aan een meer gebiedsgericht beleid.

publiek velddag 15 juni Bart Peters Staghouwer