Winterlupine succesvoller dan zomerlupine; zelfs in Nederland

Een opbrengst van winterlupine van 4 tot 5 ton per hectare is mogelijk. Daarmee is winterlupine succesvoller dan zomerlupine, waar een opbrengst van 2,5 tot 3 ton meer gangbaar is. Dat blijkt uit de tussenrapportage van een lupineproef op het bedrijf van Willem Verkuijlen in De Mortel. Dit project is financieel mogelijk gemaakt door AgroProeftuin de Peel via de Subsidieregeling Kringlooplandbouw Noordoost-Brabant.

Verkuijlen is de proef gestart omdat via veredeling winterharde lupinerassen zijn ontwikkeld. De verwachting is dat hiermee opbrengsten van 4-6 ton/ha in Nederland mogelijk zijn. Lupine is naast dat het een vlinderbloemige is die stikstof bindt in de bodem, ook een product dat veel eiwit bevat. Het is daarmee geschikt als plantaardig voedsel voor mens en dier.

Vergelijking winter- en zomerlupine
Op 15 augustus 2022 heeft Verkuijlen de winterlupine geoogst. De hoogste opbrengst gaf het perceel met het ras Orus dat begin oktober 2021 was ingezaaid. Dit was een vol en groot gewas met meerdere wortelknolletjes. Een ander perceel is eind oktober gezaaid waar de hoeveelheid gewas en wortelknolletjes minder was.
In het voorjaar is de zomerlupine gezaaid. Het doel was om de teelt en opbrengst van zomerlupine te vergelijken met die van winterlupine. Echter door besmet zaaizaad is de zomerlupine-ras Sulimo volledig door de schimmelziekte Anthracnose aangetast (zie foto rechterkolom). Vanwege de agressiviteit van de ziekte en het gebrek aan werkzame en toegelaten middelen is dit zomerras geruimd. Daarmee is de winterlupine zoveel mogelijk gespaard gebleven van besmetting.
Het zomerras Frieda is wel aangetast maar wel geoogst.

Bijzondere ontdekking
Akkerbouwer Jaap Melgers heeft op een perceel bij Landgoed Tongelaar in Mill winterlupine in demo-vorm gezaaid. De lupine is ingezaaid op een perceel waar eerder lupine heeft gestaan. De rhizobium bacterie, die normaal na maisteelt aanwezig is in de grond, was afwezig. Opvallend was dat de lupineplanten geen wortelknolletjes hebben gevormd. Het vermoeden is dat inoculatie met rhizobium een noodzakelijke ‘verzekering’ is om te zorgen dat de lupineplanten inderdaad stikstof uit de lucht in de bodem binden.

Vervolgacties
De uitslagen van aantal analyses is nog niet binnen, zoals van de eiwitanalyse en de bitterstoffenanalyse. Verder moet de opbrengst van de winterlupine nog worden vergeleken met de opbrengsten van zomerlupine op vergelijkbare zandgronden in de regio.

 

Ideeën voor eiwit van eigen bodem
Heb jij een idee of plan om te starten met de teelt eiwitrijke gewassen? AgroProeftuin De Peel helpt je om een praktijkproef op te zetten en de mogelijkheden en meerwaarde te onderzoeken.
Neem contact op met Ronald Luijkx, r.luijkx@agrifoodcapital.nl; 06 10 14 27 00.

 

Bijzonderheden

Thema: Eiwit van eigen bodem
Aanvrager: Willem Verkuijlen
Betrokken partijen: akkerbouwer Jaap Melgers, Groentetuin Bijzonder Brabants en Louis Bolk Instituut.
Financiering: Subsidieregeling Kringlooplandbouw Noordoost-Brabant
Subsidie: € 25.000,-
Looptijd: 2021 - 2023
Locaties: De Mortel en Mill