‘Investeren in bodem en emissiearm telen moet lonen’

Duurzaam, efficiënt produceren én een goed inkomen, kan dat samengaan? Zes veehouders,  akkerbouwers en groentetelers denken dat de Peel bij uitstek het gebied is waar dit mogelijk is. Samen vormen zij het Boeren Innovatie Netwerk, een initiatief van AgroProeftuin de Peel. De deelnemers combineren een volwaardige en efficiënte land- en tuinbouw met optimale bodem- en waterkwaliteit én minimale nitraatuitspoeling. 

Het Boeren Innovatie Netwerk is een initiatief van AgroProeftuin de Peel. Ook in dit project gaat om het doelgericht (nitraat in dit geval) werken door boeren vanuit een maatschappelijke wens én een bedrijfseconomische noodzaak of meerwaarde. Daarbij krijgen de boeren ondersteuning in de vorm van advies, financiering en monitoring.
AgroProeftuin de Peel doet dit samen met onderzoeksinstelling WUR Open Teelten Vredepeel en adviesbureau Van Tafel naar Kavel. Zij verzorgen het bemesting- en bodemadvies en de nitraatmetingen in bodem en grondwater bij de zes deelnemers. 

Investeren in de bodem
Een van de deelnemers van het Boeren Innovatie Netwerk is vollegrondsgroenteteler Compliment bv in Volkel. Het bedrijf heeft in 2022 in de bodem geïnvesteerd door het gerststro onder te werken en groenbemesters te zaaien. “Komend voorjaar willen we op dit perceel een gewas telen dat in relatief korte tijd veel stikstof nodig heeft. Bijvoorbeeld ijsbergsla."

Minder kunstmest
Met de nitraatmetingen en gewasopbrengsten kan Wageningen UR voor Compliment bepalen in welke mate de maatregelen bijdragen aan het beperken van nitraat in bodem en grondwater. “Dat is voor onze omgeving belangrijk. Als teler wil ik vooral weten of de groenbemesters voldoende stikstof in de bodem binden zodat ik met een lagere kunstmestgift toch een zelfde opbrengst heb.”

Tools voor ondernemers
Het blijft niet bij de inspanningen van deze zes ondernemers. Wageningen UR en Van Tafel naar Kavel ontwikkelen praktische tools waarmee nitraatuitspoeling en bodemkwaliteit op bedrijfsniveau in kaart is te brengen. Uiteindelijke doel is dat zoveel mogelijk agrarische ondernemers zelf aan de slag gaan met bodem- en waterkwaliteit en emissiearm telen.

Meten is weten
Andere telers in de Peel zijn van harte uitgenodigd de ervaringen en resultaten van het Boeren Innovatie Netwerk te gebruik voor de eigen bedrijven. De komende tijd zal meer informatie beschikbaar komen; ook voor de veehouderij en de akkerbouw.
Ben je geïnteresseerd in het verduurzamen van je bedrijf en wil je aan de slag met bodemverbetering, waterkwaliteit en nitraatmetingen op het eigen bedrijf? Neem dan contact op met projectleider Bart Jan Wulfse, bjwulfse@xs4all.nl.

 

Ook nitraat meten op het eigen bedrijf?

Andere telers in de Peel zijn van harte uitgenodigd de ervaringen en resultaten van het Boeren Innovatie Netwerk te gebruik voor het eigen bedrijf. Ben je geïnteresseerd in het verduurzamen van je bedrijf en wil je aan de slag met bodemverbetering en nitraatmetingen op het bedrijf? Neem dan contact op met projectleider Bart Jan Wulfse, bjwulfse@xs4all.nl.