Oesterzwammen produceren op substraat met natuurgras kan

Onderzoek bewijst: het kan. Oesterzwemmen groeien goed op substraat dat gemaakt is van een lokale reststof: natuurgras. Tot zelfs 50 procent van het tarwestro - dat normaal wordt gebruikt - is vervangen door natuurgras. “De vraag is nu”, zegt Job van de Crommert, die het onderzoek leidde, “welke leveranciers pikken de handschoen mee op in deze stap naar de eiwittransitie?”

In de eiwittransitie spelen schimmels die eiwitrijke paddenstoelen vormen, een belangrijke rol. Oesterzwammen zijn direct te consumeren of te gebruiken als grondstof voor vleesvervangers. Om de schimmels te kweken is substraat nodig, een mengsel van grondstoffen. Verbruggen Substraat bv is een van de bedrijven in Nederland die is gespecialiseerd in het mengen, pasteuriseren, verpakken en enten van dit substraat. De vraag die zich aandiende: 'kunnen we in de stap naar circulariteit meer gebruik maken van de lokale infrastructuur om dit substraat te maken?'

Samenwerking
Het project werd uitgevoerd in een samenwerking tussen Verbruggen Substraat bv, Crommert Innovations en HAS Green Academy, met steun van de waterschappen en het regionale samenwerkingsverband van 11 gemeenten RNOB. AgroProeftuin de Peel verzorgde de financiele ondersteuning.

Vijf verschillende grondstoffen
Er zijn proeven gedaan met vijf verschillende grondstoffen (natuurgras, miscanthus, lisdodde, riet en koffiedrab). Uiteindelijk bleek natuurgras het beste resultaat te geven. “Met stro als belangrijkste grondstof zet substraat een kwart van zijn gewicht om in eetbare paddenstoelen. Wij hebben in gewicht datzelfde bereikt, met een prachtige paddenstoel als resultaat, met 50 procent natuurgras als grondstof.” 

Morgen beginnen
Van de Crommert: "We kunnen dus voedsel maken van een heel toegankelijke reststroom uit de eigen omgeving! Dan denk ik, heel nuchter: laten we dat dan ook gaan doen. Liefst morgen al. Want zo is de transitie naar de productie plantaardige eiwitten om bij te dragen aan een duurzaam en rechtvaardig voedselsysteem, heel goed mogelijk."

Partners gezocht!
Van de Crommert zou graag zien dat de onderzoeksresultaten grootschalig in praktijk worden gebracht. Hij zoekt daarom partners zoals loonwerkers en/of waterschappen die hieraan kunnen bijdragen. Zijn idee is: "Gewoon: dóen! Een stip zetten. Hier willen we naar toe met zijn allen. En aan de slag. Want het gegeven ligt er: we kunnen met lokale reststoffen goed en eiwitrijk voedsel maken.”


Ideeën voor data- of technische oplossingen
Heb jij een idee om kringlooplandbouw uit te voeren met data- of technische oplossingen? AgroProeftuin De Peel helpt je om een praktijkproef op te zetten en de mogelijkheden en meerwaarde te onderzoeken.
Neem contact op met Ronald Luijkx, 
r.luijkx@agrifoodcapital.nl; 06 10 14 27 00.

 

 

 


Bijzonderheden