Uitgroeien tot inspirator leven en werken op het platteland

Werkend Landschap en FruitzforLife/Agroforestrysupply hebben een strategie ontwikkeld voor een nieuwe plantenkwekerij en educatiecentrum Maashorst in Zeeland. AgroProeftuin de Peel heeft hieraan financieel bijgedragen. Inmiddels wordt al volop gebruik gemaakt van de locatie. Naast dat er al veel bomen zijn aangeplant, organiseerde AgroProeftuin de Peel in het praktijkcentrum haar Eiwitbooster voor meer dan 100 mensen.  


Oorspronkelijk was de locatie aan De Kuipersweg een pluimveebedrijf. Nu transformeert deze plek naar een groene en duurzame hub gericht op agroforestry, regeneratieve landbouw en een gezonde leefomgeving.
Dat gebeurt met verregaande en vooruitstrevende doelen op gebied van duurzaamheid, gesloten kringlopen, ecologische waarde en toename van biodiversiteit. Om het initiatief met hoge ambitie en kwaliteit te kunnen realiseren, wordt in dit project een uitgekiende transformatiestrategie uitgewerkt en als onderdeel daarvan een aansprekend ontwerp voor landschap en bebouwing.

Ontwikkeling kwekerij
In de afgelopen zeer korte tijd is vanuit overzicht en strategie door Fruitzforlife een enorme groei van de aangeplante bomen behaald. De bomen worden minimaal bewaterd. Chemicaliën en kunstmest worden niet gebruikt. De kwekerij fixeert koolstof door het opbouwen van biomassa in de bomen en in de bodem. De onderbegroeiing van klaver zorgt voor een verbeterde waterhuishouding, en voor vastlegging van stikstof uit de lucht. Er zijn al fazanten, patrijzen en kwartels gespot, een voorteken van de komende biodiversiteit op het terrein.
Sjef van Dongen, eigenaar Agroforestrysupplies geeft wekelijks rondleidingen op de kwekerij, waarbij ook de plannen en intenties voortkomend uit dit project telkens worden getoond aan belangstellenden.

Ontwikkelingen praktijkcentrum
Voor de architectuur van de centrale locatie is de bestaande pluimveeschuur leidend. De ideeën voor de binnenkomst en ontvangst zijn uitgewerkt en reeds gerealiseerd. De locatie is al flink opgeknapt en er staan inmiddels al prachtige kantoorkassen die als werkplekken door bedrijven worden benut. In de loop van 2023 zullen de meer bedrijven, waaronder Werkend Landschap, gaan co-werken op deze locatie.

Maatschappelijke impact
De verwachting is dat deze plek op een waardevolle landschappelijke manier bijdraagt aan de verbetering van het gebied, de leefomgeving en leidt tot een duurzame en hoge kwaliteit voedselproductie.
Door de aantrekking van talentvolle ondernemers worden potentiële samenwerkingen vergemakkelijkt. Zeker in combinatie met onderwijs en onderzoek krijgt deze plek een grote sociale functie en uitstraling. De projecten die vanuit het centrum voortkomen hebben ook elders een grote maatschappelijke impact en jagen de duurzame transformatie van het landelijk gebied aan. Door de toevoeging van het bezoekerscentrum aan de kantoorruimtes kunnen nieuwe verbindingen gevormd worden.

Vervolgstappen
Het centrum en de kwekerij groeien door. De activiteiten op de locatie zullen steeds verder worden uitgebreid om zo hét inspirerende centrum voor agroforestry en duurzaam leven op het platteland te worden. Mogelijk volgt er een uitbreiding van de kwekerij-activiteiten op omliggende gronden. Vanuit een goed doordacht, functioneel en landschappelijk ontwerp wordt dan aangesloten op de al aangelegde delen.

Publicaties


Ideeën voor data- of technische oplossingen
Heb jij een idee om kringlooplandbouw uit te voeren met data- of technische oplossingen? AgroProeftuin De Peel helpt je om een praktijkproef op te zetten en de mogelijkheden en meerwaarde te onderzoeken.
Neem contact op met Ronald Luijkx, 
r.luijkx@agrifoodcapital.nl; 06 10 14 27 00.

 

plantenkwekerij en praktijkcentrum Maashorst

Bijzonderheden

Aanvrager: Peter Hermens, Werkend Landschap

In samenwerking met: Fruitz for Life / Agroforestrysupply

Bijdrage: € 5.000,-

Financiering: Bijdragenregeling Kringlooplandbouw Noordoost Brabant

Looptijd: 2022

Locatie: Zeeland