Biologische bodemverbeteraar geeft goede gewasopbrengsten

Het bedrijf eWoodz heeft onderzocht of de toepassing van bodemverbeteraar biochar goed werkt op schrale zandgrond in een aardappelteelt. Het uitgangspunt is een levende zwarte bodem op te bouwen die fungeert als een spons en niet een jaarlijkse bemesting nodig heeft. Een eerste proef laat gewasopbrengsten zien die vergelijkbaar zijn met een gangbare aardappelteelt.

Biochar zorgt voor effectieve humusopbouw, vergelijkbaar met de Terra Preta-gronden in de oerwouden van het Amazone-gebied.
In de proef in het aardappelveld zijn drie varianten van de bodemverbeteraar gebruikt. Biochar met vermicompost, EGoS Mix, biochar toegevoegd aan het composteringsproces. Daarnaast was er een controlerij zonder toevoeging.

Werking biochar
Het doel van dit onderzoek was het versnellen van het agingsproces (rijping) van biochar zodat het direct een betere gewasopbrengst oplevert. Alleen gerijpte biochar levert namelijk een bijdrage aan de plantengroei. Aangezien het rijpingsproces veel tijd kost, is gepoogd dit proces te versnellen door de biochar te activeren door vermicompostering. De hypothese dat vermicompost (wormenmest) veel microbiële activiteit en voeding toevoegt aan de biochar waarmee de begindip wordt verholpen, is in deze proef bevestigd.

Resultaten
Het onderzoek laat zien dat in de rijen met biochar de aardappelplanten beter aanslaan dan in de controlerij. De meegecomposteerde biochar laat de beste opname in het de humuslaag zien. Biochar met vermicompost laat de beste resultaten zien qua gewasopbrengst. De opname in het humuscomplex is voldoende.
Deze inzichten zijn belangrijk aangezien biochar met vermicompost geproduceerd is op een schaalbare wijze en deze methode dus grootschalig kan worden toegepast.

Bodemverbetering
Het onderzoek vond plaats in 2022 en dat wat een droog jaar. Het onderzoek laat zien dat de percelen met biochar een behoorlijke droogteresistentie hebben. Een belangrijk voordeel van de biochar en het eerste, direct zichtbare resultaat van bodemverbetering.

Vervolg
Het onderzoek is op kleine schaal uitgevoerd. De inzet van de bodemverbeteraar moet uitgebreider getest worden volgens eWoodz.

Dit onderzoek heeft een financiele ondersteuning gekregen uit de Bijdragenregeling Kringlooplandbouw Noordoost-Brabant van AgroProeftuin de Peel.

 

Ideeën bodemverbetering op eigen land?
Heb jij een idee om de bodem te verbeteren of een andere manier om te verduurzamen? AgroProeftuin De Peel helpt je om een praktijkproef op te zetten en de mogelijkheden en meerwaarde te onderzoeken. Neem contact op met Ronald Luijkx, r.luijkx@agrifoodcapital.nl; 06 10 14 27 00.

 

Bijzonderheden