Overzicht alle projecten AgroProeftuin de Peel

AgroProeftuin de Peel geeft agrarische ondernemers en andere vernieuwers de mogelijkheid samen te werken aan:

  • kringlooplandbouw en verduurzaming
  • toekomstbestendige teelten
  • verbetering van lucht-, water- en bodemkwaliteit
  • duurzame verdienmodellen

Wij maken ons sterk voor kringlooplandbouw in combinatie met een goed verdienmodel voor de ondernemer. Bij alles wat we doen, zijn dat de belangrijkste voorwaarden. Zo zorgen we voor begeleiding en financiële ondersteuning van projecten. We stellen percelen beschikbaar om te experimenteren. Alle opgedane kennis en ervaring delen we met de ondernemers in de Peel. Inmiddels hebben zo’n vijftig boeren en tuinders in de Peel ervaring met onze ondersteuning.

Wat AgroProeftuin de Peel voor je kan doen:

  1. Grond om zelf met teelten te experimenteren
  2. Financiële bijdrage voor jouw innovatieve project
  3. Subsidie voor een kringloopproject in samenwerking met andere ondernemers
  4. Kennis over optimale samenwerking veehouderij & akkerbouw/groenteteelt
  5. Begeleiding en teeltvergoeding voor nieuwe gewasrotaties
  6. Netwerk en kennis over kringlooplandbouw

Thema's van de projecten
Alle projecten die AgroProeftuin de Peel ondersteunt, dragen bij aan het verder ontwikkelen van de kringlooplandbouw. Dit levert een grote diversiteit aan projecten op met de volgende thema's:

 

kaartje alle proeven op homepage.JPG