Natte teelten

Water & Lucht

Water & Lucht

AgroProeftuin de Peel ondersteunt innovatieve teelten, die bijvoorbeeld nieuw zijn voor een regio als De Peel. Bijvoorbeeld de natte teelten als riet en lisdodde. Hieronder staat een overzicht van een aantal projecten natte teelten. 

 

 

Ammoniakuitstoot voorkomen door omzetten van drijfmest
Ammoniakuitstoot voorkomen door omzetten van drijfmest

Ammoniakuitstoot voorkomen door omzetten van drijfmest

Maatschap Van Erp zoekt een oplossing voor het vervluchtigen van ammoniak uit drijfmest. De melkveehouder wil de ammoniak vastleggen in de mest. Dit moet leiden tot minder ammoniakemissies en een…

Ontwikkeling diervriendelijke en emissiearme ZERO-stal
Ontwikkeling diervriendelijke en emissiearme ZERO-stal

Ontwikkeling diervriendelijke en emissiearme ZERO-stal

Adviesbureau Exlan, onderdeel van Agrifirm, onderzoekt onderdelen van een nieuw stalconcept - de ZERO-stal - op een varkensbedrijf in de gemeente Sint Anthonis. Het ZERO-concept beoogt een…

Pilot natte teelten: waterbeheer met verdienmodel
Pilot natte teelten: waterbeheer met verdienmodel

Pilot natte teelten: waterbeheer met verdienmodel

In project Pilot Natte teelten test waterschap Aa en Maas samen met partners methoden voor waterhuishouding met natte teelten. Daarbij is ook ruimte voor het uitwerken van verdienmodellen.

Verwerkingstechniek natte teelten
Verwerkingstechniek natte teelten

Verwerkingstechniek natte teelten

De komende jaren wordt er op meerdere plaatsen in onze regio onderzoek gedaan naar natte teelten zoals riet en lisdodde. Naast dat de teelt zelf een uitdaging kan zijn op onze zandgronden, is ook de…