Natte teelt lisdodde

Overzicht initiatieven die projectsubsidie ontvingen

Met projectsubsidies uit de Subsidieregeling Kringlooplandbouw Noordoost-Brabant zetten ondernemers stappen in de omslag naar kringlooplandbouw. Op deze pagina vind je een overzicht van de ondersteunde projecten.

 

Testen wiedrobots in vollegrondsteelt van sla

 • Aanvrager: Delphy Improvement Centre BV
 • Looptijd: 2022
 • Subsidie: € 18.000,-

 

slateelt

Met de robot onkruid wieden in peen en uien

 • Aanvrager: Trabotyx B.V.
 • Looptijd: 2022-2023
 • Subsidie: € 50.000,-
robot ipv wieden met de hand

Winterlupine, nieuwe eiwitteelt met zomerse opbrengst

 • Aanvrager: Willem Verkuijlen 
 • Subsidie: € 25.000,-
 • Looptijd: 2021-2023
lupine bloeiend

Verduurzaming zomerstalvoeren

 • Aanvrager: Mts. P.A.J.M. en A.J.F.M. van Erp 
 • Subsidie: € 50.000,-
 • Looptijd: 2021-2023
gras

Optisch sorteren biologische sperziebonen

 • Aanvrager: Van Raaij EKO BV
 • Looptijd: 2022-2023
 • Subsidie: € 50.000,-
sperziebonen

Emissiemetingen Mobile Bio-Converter

 • Aanvrager: Valoriworld BV
 • Looptijd: 2022
 • Subsidie: € 50.000,-
Bio-Converter

Innovatiecentrum voor productie insecteneiwitten 

 • Aanvrager: Protix
 • Subsidie: € 50.000,-
 • Looptijd: 2022 - 2023
vlieg

Hippe kruidenthee uit eeuwenoud landschap

Maasheggengebied

Duurzaamheidspark Oss 

 • Aanvrager: Duurzaamheidspark Ontwikkeling en Productie BV
 • Subsidie: € 50.000,-
 • Looptijd: 2021-2022
Duurzaamheidspark Oss

Circulair oesterzwammen substraat uit regionale reststromen

 • Aanvragers: Verbruggen Substraat BV en Crommert Innovations BV
 • Subsidie: € 50.000,-
 • Looptijd: 2021-2022

Regeling E&I

In 2020 kwamen verschillende projecten die bijdragen aan kringlooplandbouw al in aanmerking voor de regeling Economie en Innovatie (E&I), de voorganger van de Subsidieregeling Kringlooplandbouw Noordoost-Brabant.

Economiemodule slimme stal 

 • Aanvrager: DLV Advies & Resultaat Uden
 • Subsidie: € 46.200,-

New Gen Digester

 • Aanvrager: Quimpex, Loosbroek 
 • Subsidie: € 50.900,-

 

 

 

 


Eerste groengas hub in de Peel

 • Aanvrager: Verstraten Landbouwbedrijf BV
 • Subsidie: € 47.000,-
 • Looptijd: 12 maanden tot 31-08-2023
 • Locatie: Westerbeek en Oploo
Groen gas

Miscanthus-vezels voor weerbare agro-ketens

 • Aanvrager: Agroveen 
 • Subsidie: € 50.000,-
 • Looptijd: maart 2023 tot augustus 2024
 • Locatie: Uden, Haaren, Erp

Onderzoek naar nieuwe proefboerderij Plaats De Kleine Aarde

 • Aanvrager: Coöperatie Plaats de Kleine Aarde
 • Subsidie: € 50.000,-
 • Looptijd: januari 2023 tot juli 2024
 • Locatie: Boxtel

Vruchtbare gronden voor toekomstbestendige voedselproductie

 • Aanvrager: Vereniging duurzaam bodembeheer Land van Cuijk en Maasduinen
 • Bijdrage: € 50.000,-
 • Looptijd: januari 2023  - december 2024
 • Locatie: Land van Cuijk en Maasduinen 

 

Air-pot teelt voor toekomstbestendige agroforestry

 • Aanvrager: Fruitz for Life
 • Subsidie: € 50.000,-
 • Looptijd: 2023 - 2024
 • Locatie: Zeeland