Natte teelt lisdodde

Projectsubsidies: impuls voor samenwerkende ondernemers

Met projectsubsidies uit de Subsidieregeling Kringlooplandbouw Noordoost-Brabant zettten ondernemers stappen in de omslag naar kringlooplandbouw. Op deze pagina vind je een overzicht van de ondersteunde projecten.


Duurzaamheidspark Oss 

Het doel van Duurzaamheidspark is om landbouwgrond een dubbele functie te geven, voor zowél het opwekken van zonne-energie áls voor landbouw (agrivoltaics). Dit gebeurt door middel van een geoctrooieerd systeem met lichtdoorlatende zonnepanelen waardoor de landbouwgrond eronder in gebruik kan blijven en biodiversiteit behouden blijft, een geïntegreerd bewateringssysteem, slimme landbouwsensoren en volledige verschuifbaarheid over rails. In dit eerste zonnepark wordt wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de plantengroei, de bodemgezondheid/vruchtbaarheid en de groeiomstandigheden van planten binnen dit microklimaat onder zonnepanelen. De oogst wordt lokaal afgezet in een boer-tot-bord-systeem. Door het combineren van  opwekken van groene stroom en efficiënt landgebruik, hoopt Duurzaamheidspark uiteindelijk een 2-in-1 oplossing te bieden voor zowel de energietransitie als de agrarische sector.

 

Bijzonderheden

  • Aanvrager: Duurzaamheidspark Ontwikkeling en Productie BV
  • Subsidie: € 50.000,-

 

 


Circulair oesterzwammen substraat uit regionale reststromen

In dit project wordt onderzoek gedaan naar de toepassing van reststromen zoals natuurgras, riet, lisdodde, miscanthus en koffiedrab in de productie van een duurzaam circulair oesterzwammen substraat. Hiervoor wordt een prototype verwerkingslijn gerealiseerd en beproefd onder praktijkomstandigheden. Doel is om zo inzicht te krijgen in de verschillende toepassingen van restproducten en de benodigde bewerkingswijze, om tot een duurzaam substraat te komen met een efficiënte productie. Het beoogde resultaat van het project is een prototype verwerkingslijn en waardevolle kennis zodat een full-scale lijn kan worden gerealiseerd, waarmee regionale restproducten kunnen worden toegepast in oesterzwammen substraat.

 

Bijzonderheden

  • Aanvragers: Verbruggen Substraat BV en Crommert Innovations BV
  • Subsidie: € 50.000,-

 

 


Regeling E&I

In 2020 kwamen verschillende projecten die bijdragen aan kringlooplandbouw al in aanmerking voor de regeling Economie en Innovatie (E&I), de voorganger van de Subsidieregeling Kringlooplandbouw Noordoost-Brabant.

Economiemodule slimme stal 

DLV Advies ontwikkelt samen met varkenshouderij Van der Biezen een applicatie ter uitbreiding van het concept Slimme Stal. Data over stalklimaat, slachtresultaten en technische productieresultaten worden automatisch geanalyseerd en vertaald tot relevante informatie om de veehouder inzicht te geven. Dit resulteert in verbetering van het stalklimaat, dierenwelzijn, voedselkwaliteit en daardoor economisch rendement.

 

Bijzonderheden 

  • Aanvrager: DLV Advies & Resultaat Uden
  • Subsidie: € 46.200,-

New Gen Digester

De New Gen Digester is een mestvergister die door middel van voor- en nabehandeling van mest met een specifiek algenextract hernieuwbaar gas produceert. Quimpex doet samen met twee melkveehouderijen onderzoek naar de technische toepassing en business case van dit innovatieve systeem. Op basis van de uitkomsten wordt een prototype ontwikkeld.

 

Bijzonderheden 

  • Aanvrager:Quimpex, Loosbroek 
  • Subsidie: € 50.900,-