Bron Factsheet Agroforestry 3, WUR

Agroforestry biedt boeren in de Peel kansen

Bomen en struiken spelen een cruciale rol in de ontwikkeling van kringlooplandbouw. Ze kunnen de agrarische productie ondersteunen en de biodiversiteit verbeteren. Dat is wat Jade Reforestry wil laten zien met een demonstratieveld voor agroforestry op de proeflocatie van AgroProeftuin de Peel: agroforestry verbindt natuur en landbouw.

Jade Reforestry is het bedrijf van Jade Koop en haar partner Dávid Lukács. Op een proefveld van ruim twee hectare willen ze verschillende vormen van agroforestry laten zien. Jade Reforestry voert deze proef uit met ondersteuning van Piet Rombouts (Agroforestry Netwerk Brabant). Op de proeflocatie leggen ze een demonstratie aan met verschillende vormen van bomenlandbouw. Ondernemer Jade Koop wil hiermee de mogelijkheden op de zandgrond van de Peel tonen en de ervaring op de proeftuin benutten bij het adviseren van boeren in de regio. Ze wil ook via AgroProeftuin de Peel contacten leggen met ondernemers en terreinbeheerders en hen inspireren voor toepassingen in de praktijk.
(lees verder onder de foto)

Verschillende voordelen

Agroforestry, ook wel bomenlandbouw of agrobosbouw genoemd, is het bewust combineren van houtige gewassen met plantaardige teelten en/of veehouderij. Deze vorm van landbouw heeft verschillende voordelen. Zo zorgen bomen voor productie, in de vorm van fruit, noten, hout en biomassa. Daarnaast leveren bomen zogeheten ecosysteemdiensten. Dat zijn natuurlijke functies waarvan de omgeving profiteert. Jade: “Bomen en struiken slaan CO2 op en zorgen voor schonere lucht, een gezonde waterhuishouding en meer biodiversiteit. Dat kan een gunstig effect hebben op het natuurlijke productievermogen van de landbouwgrond en het onderdrukken van plagen. Bomen en andere houtachtigen zijn dus interessant voor boeren.”

Natuurgebieden verbinden

Juist in Noordoost-Brabant liggen er kansen. Een groot deel van het landschap wordt gedomineerd door grootschalige landbouw en veeteelt. Overheden willen verschillende natuurgebieden in de regio met elkaar verbinden. Daarvoor zijn ecologische verbindingszones (EVZ’s) nodig die het agrarische landschap doorkruisen. De corridors zijn te realiseren met agroforestry, stelt Jade. “Als een boer dit op de juiste manier inpast op zijn bedrijf, blijft de grond bijdragen aan de productieve oppervlakte. En de overheid hoeft de grond niet op te kopen. Dat is een win-winsituatie."

 

Verschillende vormen van agroforestry

Er bestaan verschillende vormen van bomenlandbouw. Jade Reforestry laat op het demoveld een aantal voorbeelden zien. Eén daarvan is een ‘foodforest’, met bomen en struiken die noten en fruit dragen. Een ander voorbeeld is strokenteelt, een afwisseling van bomen/struiken en stroken met agrarische gewassen. Verder legt Jade een demo aan met houtachtige gewassen voor biomassaproductie (grondstof voor bijvoorbeeld compost en industriële toepassingen). Daarnaast worden bomen en struiken op de proeflocatie op een natuurlijke wijze vermeerderd.
De inrichting van het proefveld vindt plaats in fasen. In het voorjaar van 2020 begint Jade met beplanting die de biodiversiteit en bodemvruchtbaarheid versterkt. Vervolgens komen er bomen voor biomassa. In het najaar volgen bomen en struiken die interessant zijn voor voedselproductie zoals fruit- en notenbomen.

 

Kansen voor grootschalige toepassing

Het uitgangspunt van het proefveld zijn kansen voor grootschalige toepassing van agroforestry en samenwerking met boeren in de omgeving. Ondernemers die belangstelling hebben, kunnen contact opnemen met