Hoe reststikstof in de bodem beter benutten?

Martijn Vermeer, melkveehouder in Venhorst, onderzoekt samen met Tim van Summeren, akkerbouwer in Elsendorp, hoe samen de kringloop beter te benutten. In hun geval gaat het om reststikstof in de bodem beter te benutten voor een beter saldo, meer ruwvoerwinning en meer eiwit van eigen land.

Heel concreet zijn de stamslabonen van Tim opgevolgd door gras voor ruwvoer van Martijn. Wat doet dat met de bodem, met de stikstofbinding en -uitspoeling naar het grondwater? 
 

Martijn is lid van het Boeren Innovatie Netwerk, initiatief van Agro Proeftuin de Peel. Samen zoeken de boeren naar mogelijkheden om stikstof in de bodem beter te benutten zodat er minder nitraat uitspoelt en de waterkwaliteit verbetert.
Lees hier meer over het Boeren Innovatie Netwerk