Boeren Innovatie Netwerk De Peel

Duurzaam en tegelijk efficiënt produceren, kan dat samengaan? Zes veehouders en akkerbouwers/ groentetelers denken dat de Peel bij uitstek het gebied is waar met samenwerking veel mogelijk is. Samen vormen zij het Boeren Innovatie Netwerk.


De zes ondernemers combineren een volwaardige en efficiënte land- en tuinbouw met optimale bodemkwaliteit én minimale nitraatuitspoeling. Betrokken onderzoeksinstellingen zoals WUR Open Teelten Vredepeel en Van Tafel naar Kavel ontwikkelen praktische tools waarmee nitraatuitspoeling en bodemkwaliteit in kaart is te brengen. Uiteindelijke doel is dat zoveel mogelijk agrarische ondernemers zelf aan de slag kunnen met deze tools.
 

Betrokken boeren


Wil weten welke kennis de zes ondernemers ontwikkelen en gebruikt kan worden op jouw eigen bedrijf? Neem dan contact op met projectleider Bart Jan Wulfse: bjwulfse@xs4all.nl

 

Publicaties

 

Ook nitraat meten op het eigen bedrijf?

Andere telers in de Peel zijn van harte uitgenodigd de ervaringen en resultaten van het Boeren Innovatie Netwerk te gebruik voor het eigen bedrijf. Ben je geïnteresseerd in het verduurzamen van je bedrijf en wil je aan de slag met bodemverbetering en nitraatmetingen op het bedrijf? Neem dan contact op met projectleider Bart Jan Wulfse, bjwulfse@xs4all.nl.

Compliment BV: Bodem prepareren voor groenteteelt

Derks: Bodem weerbaar en watervasthoudend maken met stro

Samenwerking melkveehouder Wientjes en aardappelteler Van der Heijden

Groenteteler Van Raaij onderzoekt bodemkwaliteit sperziebonenveld

Samenwerking melkveehouder Martijn Vermeer en akkerbouwer Tim van Summeren