Boeren Innovatie Netwerk De Peel

Duurzaam en tegelijk efficiënt produceren, kan dat samengaan? Zes veehouders en akkerbouwers/ groentetelers denken dat de Peel bij uitstek het gebied is waar met samenwerking veel mogelijk is. Samen vormen zij het Boeren Innovatie Netwerk.


De zes ondernemers combineren een volwaardige en efficiënte land- en tuinbouw met optimale bodemkwaliteit én minimale nitraatuitspoeling. Betrokken onderzoeksinstellingen zoals WUR Open Teelten Vredepeel en Van Kavel tot Tafel ontwikkelen praktische tools waarmee nitraatuitspoeling en bodemkwaliteit in kaart is te brengen. Uiteindelijke doel is dat zoveel mogelijk agrarische ondernemers zelf aan de slag kunnen met deze tools.

 

Wil je meer weten over dit netwerk? Neem dan contact op met innovatiemanager Ronald Luijkx: r.luijkx@agrifoodcapital.nl