‘Samenwerking en expertise cruciaal voor groei nieuwe teelten’

Op 22 november 2023 organiseerde Verbonden Peelproeftuinen voor slimme rotatieteelten een bijeenkomst over lupine en veldbonen. Telers, onderzoekers, experts en belanghebbenden uit de agrarische sector bundelden hun krachten in een discussie over de toekomst van lupine en veldbonen. Naast het delen van successen werden de kritische uitdagingen in teelt en afzet besproken, waarbij de noodzaak van gezamenlijke inspanningen, risicospreiding en diepgaande betrokkenheid van de keten als cruciaal werden benadrukt.

 

"2022 was een mooi lupinejaar. De onkruiddruk was niet te hoog en dat bracht ons tot een mooie oogst. Alleen door te veel bittere stof kregen we de lupinebonen niet weggezet," vertelt lupineteler Bert Peters. "Maar dit jaar (2023) was de onkruiddruk hoog. Dit leidde tot een vervuilde lupineoogst. Onkruidbestrijding en hoogwaardig uitgangsmateriaal zijn cruciaal."
Gerard Meuffels, teeltadviseur veldbonen bij Laarakker Groenteverwerking, deelde zijn inzichten na een jaar van intensief testen en experimenteren, benadrukkend dat voortdurende teeltverbeteringen noodzakelijk zijn. Onderzoek naar het verminderen van de bitterheid van veldbonen is in volle gang.

Onkruidbestrijding
Onderzoeker Duncan Ralston deelde ervaringen over onkruidbestrijding in lupine, waarbij precisie zaaien met een afstand van 50 cm leidde tot een hogere opbrengst per plant.
Marc Kroonen van de Proefbedrijf WUR Open teelten Vredepeel besprak diverse mechanische onkruidbestrijdingsmethoden.

Afzetmogelijkheden
Food innovator Friek van Helden benadrukte de eiwittransitie en het potentieel van peulvruchten in gezonde voedselsystemen. Ze pleitte voor meer samenwerking met grotere partijen om de afzet en uiteindelijk ook de consumptie een impuls te geven.
Ageeth van der Lee van Feed Design Lab ziet de mogelijkheden voor met name veldbonen in de voerindustrie. “Onbekend maakt onbemind.” Ze pleit voor meer bekendheid voor Nederlandse bonen in veevoer.

Risico’s delen
In een rondetafelgesprek werden gezamenlijke kansen besproken, met focus op twee afzetlijnen: het volledig verwerken van bonen in gerechten en het verwerken van bonen in poedervorm. De voerindustrie biedt ook mogelijkheden, maar verdere ontwikkeling vereist verder onderzoek, samenwerking en betrokkenheid van de keten. Het belang van het verwijderen van bitterheid uit bonen, het delen van financiële risico's en het bijeenbrengen van de juiste ketenpartijen werd benadrukt.

Toekomst
Voor 2024 willen telersgroepen de gezamenlijke teeltuitdagingen verkennen met name als het gaat om onkruidbeheersing, rotatieteelten en vanggewassen.

 

Lees hier het uitgebreide verslag van bijeenkomst lupine en veldbonen.