Groenteteler Van Raaij onderzoekt meest ideale bodemkwaliteit sperziebonenveld

Wat gebeurt er met de stikstof in een sperziebonenveld? Groenteteler en akkerbouwer Gert Jan van Raaij wil weten wat er aan stikstof in de bodem wordt vastgelegd, in welke bodemlaag en hoeveel er aan stikstof uitspoelt. Bekijk hier hoe hij dit aanpakt

 

Van Raaij heeft in Haps een deels biologische en deels gangbare bedrijf. Hij teelt onder andere  sperziebonen, wintergerst, aardappelen, uien en erwten. "Ik doe mee met het Boeren Innovatie Netwerk voor de biologische teelt van sperziebonen. Daarin zit voor ons de grootste uitdaging." 

Tweede teelt
Voorheen was het perceel langdurig grasland. Nadat het is geploegd en bemest, is er een vroege sperziebonenteelt gedaan. Vervolgens is er niet opnieuw bemest voor de tweede sperziebonenteelt. "Ondanks dat ziet deze tweede teelt er goed uit."

Doelsturing
Sperziebonen hebben geen grote stikstofbehoefte. Wintergerst en aardappelen juist wel. "Op een deel van de percelen is de mestgift hoog. Maar op bedrijfsniveau komen we waarschijnlijk wel goed uit. Ik ben qua bemesting daarom voorstander van doelsturing per bedrijf. 

Boeren Innovatie Netwerk
Zes veehouders, akkerbouwers en groentetelers vormen samen het Boeren Innovatie Netwerk, een initiatief van AgroProeftuin de Peel. De deelnemers groeien naar een combinatie van volwaardige en efficiënte land- en tuinbouw met optimale bodem- en waterkwaliteit én minimale nitraatuitspoeling.
AgroProeftuin de Peel doet dit samen met onderzoeksinstelling WUR Open Teelten Vredepeel en adviesbureau Van Tafel naar Kavel. Zij verzorgen het bemesting- en bodemadvies en de nitraatmetingen in bodem en grondwater bij de zes deelnemers.

Tools voor ondernemers
Het blijft niet bij de inspanningen van deze zes ondernemers. Wageningen UR en Van Tafel naar Kavel ontwikkelen praktische tools waarmee nitraatuitspoeling en bodemkwaliteit op bedrijfsniveau in kaart is te brengen. Doel is dat zoveel mogelijk agrarische ondernemers zelf aan de slag gaan met bodem- en waterkwaliteit en emissiearm telen.

Deelnemen aan volggroep?
Komend najaar deelt het Boeren Innovatie Netwerk de aanpak en ervaringen met andere telers. Wil je op de hoogte blijven of meedoen met een volggroep, neem dan contact op met projectleider Bart Jan Wulfse, bjwulfse@xs4all.nl.