Open dag proeflocatie: inzicht in aanpak maatschappelijke opgaven

Vrijdag 28 juni organiseert AgroProeftuin de Peel de jaarlijkse open dag op de proeflocatie aan de Middenpeelweg in Zeeland. Zowel boeren, ondernemers, bestuurders, burgers en andere belangstellenden zijn welkom. 
 

Bezoekers krijgen op de proeflocatie een thematische rondleiding langs eiwitrijke gewassen, vezelgewassen, proeven met focus op water- en bodemkwaliteit of biodiversiteit. Er zijn experimenten te zien die bijdragen aan verduurzaming van de agrarische productie, verbetering van de bodemvruchtbaarheid en waterkwaliteit én kansen bieden op een beter verdienmodel voor de boer.
Vaak ligt er een maatschappelijk vraagstuk aan een experiment ten grondslag zoals: meer biodiversiteit, schoner water, gezondere bodem, meer circulariteit, vervangers dierlijk eiwit of natuurlijke bouwmaterialen. Door het vraagstuk naar een veldproef te vertalen, krijgen we inzicht in of en hoe agrarische ondernemers deze maatschappelijke issues kunnen oppakken.  

Uitdagingen
Alle vijftien proefvelden worden deze dag toegelicht door de betrokken agrarische ondernemers. Ze vertellen over de aanleiding, met welke uitdagingen ze te maken hebben, waarom ze een bepaalde teelt of teeltmethode hebben gekozen en wat de verwachtingen zijn.

Initiatiefnemers met lef
De initiatiefnemers van de proefvelden hebben lef. Zij steken hun nek uit om de agrarische (voedsel)productie in de Peel met flinke stappen te verduurzamen. Zij krijgen van AgroProeftuin de Peel de ruimte om te experimenteren en te leren in de praktijk en van elkaar.  Bekijk hier de open dag van 2023.

Programma
Belangstellenden kunnen in de ochtend (9.30 tot 12 uur) of in de middag (13.30 tot 16 uur) de proeflocatie bezoeken. Zowel in de ochtend als in de middag zijn er vijf themaroutes:

  • eiwitrijke gewassen
  • vezelgewassen
  • water- en bodemkwaliteit
  • biodiversiteit
  • diversiteit aan gewassen
  • geen voorkeur? Dan delen wij je in bij een van de themaroutes.

Wil je meer informatie over de open dag? Stuur dan een mail naar AgroProeftuin de Peel

Adres
Adres van de proeflocatie van AgroProeftuin de Peel is: De Peel in Zeeland (gps: 51.660357, 5.734354). Dichtbij de rotonde van Middenpeelweg - Nieuwedijk in Zeeland (Noord-Brabant). 

Aanmelden open dag 28 juni 2024

Vereist
Vereist
Vereist
Vereist