Actualiteit

Actualiteit

Hier houden we je op de hoogte van de actualiteiten en lees je de verhalen achter de pioniers en proeven van AgroProeftuin de Peel..

Van lapje grond naar katalysator kringlooplandbouw
Lees meer
15/08/2019 AgroProeftuin de Peel bestaat vijf jaar en ontwikkelt zich tot de katalysator voor de zo gewenste kringlooplandbouw, die vernieuwers bij elkaar brengt en inspireert. Dat blijkt uit de jaarlijkse…
Read More
Rondgang proeflocatie geeft gevarieerd beeld
Lees meer
15/08/2019 Middenin de zomer komt de proeflocatie van AgroProeftuin de Peel letterlijk tot wasdom. Een rondgang langs enkele proefvelden toont een gevarieerd beeld; van maïs met een vroege pluim tot…
Read More
Pionieren met 10 bijzondere gewassen op zandgrond
Lees meer
15/08/2019 Met de ‘biobased innovation garden’, experimenteert adviesbedrijf Delphy met planten voor uiteenlopende doelen; van hipsterproducten tot grondstoffen voor geneesmiddelen.
Read More
Nieuwe ideeën voor meer voer van eigen bodem
Lees meer
16/05/2019 Kun je maïs zaaien in blijvend grasland? Wat zou er gebeuren als je voergerst en erwten door elkaar laat groeien? AgroProeftuin de Peel biedt ruimte aan pioniers met nieuwe ideeën.
Read More
Experimenteren met een vogelakker en een saladebar voor koeien
Lees meer
05/06/2019 Een grote variatie van plantensoorten op één perceel ondersteunt het bodemleven en de flora en fauna in de omgeving. Veehouders Ard van der Bolt, Job Albers en Tom Geene experimenteren met agrarisch…
Read More
Nieuwe natuur als onderdeel uitbreiding AgroProeftuin de Peel
Lees meer
04/12/2018 Vijf Peel-gemeenten in Noordoost-Brabant en het waterschap Aa en Maas hebben een plan ontwikkeld voor 30 tot 54 hectare nieuwe natuur in het gebied.
Read More
‘Wij willen dat de bodem weer in topconditie komt’
Lees meer
10/05/2019 Docent-onderzoeker Mieke van Eerten-Jansen van HAS Hogeschool over het project 'Bodemverbetering met compost van lokale organische reststromen’ van HAS Hogeschool en Agrifood Capital.
Read More
Experimenteerruimte proeftuin helpt pioniers een stap verder
Lees meer
28/03/2019 Vernieuwing in agri en food begint met pioniers. Behalve experimenteerruimte in AgroProeftuin de Peel kunnen ondernemers via AgriFood Capital een steun in de rug krijgen door de toegang tot een…
Read More
‘Hier is kringlooplandbouw in uitvoering’
Lees meer
07/03/2019 AgroProeftuin de Peel heeft in 2019 een nieuwe start gemaakt met een forse uitbreiding van de proeflocatie: 14 percelen experimenteerruimte voor ondernemers in de agrifood-sector. Dit is…
Read More