Actualiteit

Actualiteit

Hier houden we je op de hoogte van de actualiteiten en lees je de verhalen achter de pioniers en proeven van AgroProeftuin de Peel..


Meer eiwit van eigen bodem met mengteelt
Lees meer
03/12/2021 Hoe haal je meer eiwit voor veevoer van eigen bodem? Dat is een van de vragen waar varkenshouder en pluimveehouder John Melis het antwoord op zoekt.
Lees meer
Robotiseringsdag op proeflocatie
Lees meer
01/11/2021 Op 7 oktober organiseerde Delpy op de proeflocatie van AgroProeftuin de Peel de Robotiseringsdag.Robotisering wordt ook in de landbouw steeds toegankelijker. Op de demodag robotisering liet Schoon…
Lees meer
Mengteelt bonen met maïs hoopvol
Lees meer
08/10/2021 Boer Geert Hol is een van de pioniers op de proeflocatie van AgroProeftuin de Peel. Hij onderzoekt of maïs en klimbonen elkaar in een mengteelt goed aanvullen en of hij dit kan inkuilen als gezond,…
Lees meer
Kruiden slaan beter aan bij doorzaai met strokenfrees
Lees meer
17/09/2021 Op de Margriet zijn op 2 graslandpercelen kruiden doorgezaaid met een strokenfrees. Een innovatieve manier om kruiden succesvol door te zaaien zonder verlies van bodemkwaliteit.
Lees meer
Veldbonen proeflocatie als vegetarisch gehakt in de Albert Heijn
Lees meer
06/03/2020 De veldbonen van het proefveld van coöperatie CZAV op de proeflocatie van AgroProeftuin de Peel liggen als BOON-gehakt in de supermarkt. 'We hopen dat consumenten én boeren enthousiast worden.'
Lees meer
Interessante resultaten en 3 nieuwe proeven op proeflocatie
Lees meer
24/06/2020 Het pionieren op de proeflocatie leverde in 2020 weer interessante resultaten op. In 2021 is er opnieuw volop activiteit, met onder andere 3 nieuwe proeven.
Lees meer
‘Kringlooplandbouw basis voor 80 nieuwe verdienmodellen’
Lees meer
15/08/2019 Op verschillende manieren zijn pioniers volop bezig met de uitvoering van kringlooplandbouw en leggen de basis voor toekomstige nieuwe verdienmodellen. Dat is de conclusie van het webinar…
Lees meer
Peelspecialiteiten te koop: van zoete aardappel tot veldbonen
Lees meer
24/06/2020 De Brabantse zandgrond blijkt geschikt voor bijzondere gewassen. Maar hoe zit het met het verdienmodel? Productontwikkeling en nichemarkten moeten het doen.
Lees meer
Vouchers voor innovaties met Boerderij van de Toekomst
Lees meer
07/01/2021 Met de regeling ‘Vouchers Boerderij van de Toekomst’ kunnen innovatieve ondernemers gebruik maken van de faciliteiten van de Boerderij van de Toekomst.
Lees meer
Proefveld voor eiwitloof van suikerbieten
Lees meer
23/04/2020 Het blad van suikerbieten is een potentiële bron van plantaardig eiwit. Het eerste proefveld voor eiwit uit bietenloof wordt mogelijk gemaakt door AgroProeftuin de Peel.
Lees meer
Bijenonderzoek en agrozonnepark op Eiwitcampus Beers
Lees meer
25/06/2020 De stichting Arista Bee Research vestigt zich op het bedrijvencentrum Eiwitcampus Beers; de eerste gebruiker met een directe link naar agro en food. De volgende stap wordt een pilot voor een…
Lees meer
Ontheffing knellende regels stimuleert verduurzaming
Lees meer
16/03/2020 Tijdelijke ontheffingen van bepaalde regels zorgt voor experimenteerruimte; onder meer voor emissie-arme stallen, het gebruik van tarra en organische reststromen voor bodemverbetering en voor het…
Lees meer
Pioniers verfijnen experimentele teelten
Lees meer
24/06/2020 De meeste pioniers op de proeflocatie werken deze zomer aan verfijningen van hun experimentele teelt. Daarnaast zijn enkele nieuwe proeven begonnen. Dat blijkt uit een rondgang over de proeflocatie…
Lees meer
De oogst van 1 jaar mais-in-gras is veelbelovend
Lees meer
06/03/2020 Een duidelijk hogere opbrengst en verrassend gunstige resultaten voor bodemleven en stikstof-uitspoeling. Dat zijn de eerste, veelbelovende conclusies van het project “Mais telen in permanent…
Lees meer
Agroforestry biedt boeren in de Peel kansen
Lees meer
06/03/2020 Bomen en struiken kunnen een cruciale rol spelen in de ontwikkeling van kringlooplandbouw, doordat ze de agrarische productie ondersteunen of verbreden en doordat ze natuur en landbouw verbinden.
Lees meer
Veldbonen als eiwitbron voor humane voeding
Lees meer
06/03/2020 Ze lijken op tuinbonen, maar worden vooral gebruikt als eiwitrijk veevoergewas: veldbonen. Deze peulvruchten zijn mogelijk ook interessant voor humane voeding. Mogelijk kan een concentraat van de…
Lees meer
Neder-soja en voedererwten als alternatief voor soja-import
Lees meer
06/03/2020 Twee van de vijftien pioniers op de proeflocatie AgroProeftuin de Peel vertellen over hun ervaringen in 2019: Nederlandse soja en voedererwten als soja-vervanger.
Lees meer
Kruidenrijke weide floreert zonder bemesting en beregening
Lees meer
20/03/2020 Veehouders Job Albers en Tom Geene experimenteren met kruidenrijk grasland. Ze vertellen hierover in een uitgebreide reportage in het agrarisch vakblad Nieuwe Oogst.
Lees meer
Van lapje grond naar katalysator kringlooplandbouw
Lees meer
15/08/2019 AgroProeftuin de Peel bestaat vijf jaar en ontwikkelt zich tot de katalysator voor de zo gewenste kringlooplandbouw, die vernieuwers bij elkaar brengt en inspireert. Dat blijkt uit de jaarlijkse…
Lees meer
Rondgang proeflocatie geeft gevarieerd beeld
Lees meer
15/08/2019 Middenin de zomer komt de proeflocatie van AgroProeftuin de Peel letterlijk tot wasdom. Een rondgang langs enkele proefvelden toont een gevarieerd beeld; van maïs met een vroege pluim tot…
Lees meer
Pionieren met 10 bijzondere gewassen op zandgrond
Lees meer
15/08/2019 Met de ‘biobased innovation garden’, experimenteert adviesbedrijf Delphy met planten voor uiteenlopende doelen; van hipsterproducten tot grondstoffen voor geneesmiddelen.
Lees meer
Nieuwe ideeën voor meer voer van eigen bodem
Lees meer
16/05/2019 Kun je maïs zaaien in blijvend grasland? Wat zou er gebeuren als je voergerst en erwten door elkaar laat groeien? AgroProeftuin de Peel biedt ruimte aan pioniers met nieuwe ideeën.
Lees meer
Experimenteren met een vogelakker en een saladebar voor koeien
Lees meer
05/06/2019 Een grote variatie van plantensoorten op één perceel ondersteunt het bodemleven en de flora en fauna in de omgeving. Veehouders Ard van der Bolt, Job Albers en Tom Geene experimenteren met agrarisch…
Lees meer
Nieuwe natuur als onderdeel uitbreiding AgroProeftuin de Peel
Lees meer
04/12/2018 Vijf Peel-gemeenten in Noordoost-Brabant en het waterschap Aa en Maas hebben een plan ontwikkeld voor 30 tot 54 hectare nieuwe natuur in het gebied.
Lees meer