Actualiteit

Actualiteit

Hier houden we je op de hoogte van de actualiteiten en lees je de verhalen achter de pioniers en proeven van AgroProeftuin de Peel..

Bomen in de bloemetjes zetten geeft minder ziekten en plagen
Lees meer
28/06/2022 Een miscanthus-bodem tussen boomteeltgewassen draagt bij aan minder gebruik van herbiciden. Daarnaast zorgen bloemenstroken in de boomteelt voor meer biodiversiteit en een effectieve bestrijding van…
Lees meer
Bodemverbetering met bokashi heeft tijd nodig
Lees meer
24/06/2022 Bokashi in de teelt van mais of cichorei moet leiden tot een betere bodemkwaliteit, minder mestgebruik en lagere onkruiddruk. Jeroen van Erp, melkveehouder in Oijen, past voor het tweede jaar op rij…
Lees meer
AgroProeftuin de Peel op landelijke velddag Experimenteergebieden
Lees meer
22/06/2022 Op woensdag 15 juni jl. presenteerden akkerbouwers en veehouders uit de vijf Experimenteergebieden van het ministerie van LNV hun ervaringen en resultaten met kringlooplandbouw. Dat gebeurde tijdens…
Lees meer
Zestien teeltproeven in 2022 op de proeflocatie
Lees meer
10/05/2022 In 2022 worden 16 teeltproeven door boeren en enkele onderzoeksinstellingen aangelegd op de proeflocatie aan de Middenpeelweg in Zeeland. Eiwitrijke gewassen voor human en dierlijke consumptie, de…
Lees meer
Meerdere verdienmodellen voor duurzame landbouw
Lees meer
21/04/2022 Duurzaam verdienen met een duurzame bedrijfsvoering was het thema van de vierde en laatste themadag Boeren met Kennis op 15 april. “Er is niet één verdienmodel voor duurzame landbouw, maar vele”,…
Lees meer
Nieuwe experimenten op proeflocatie AgroProeftuin de Peel
Lees meer
31/03/2022 In maart zijn de eerste werkzaamheden op de proeflocatie van AgroProeftuin de Peel in Zeeland gestart. Er worden in 2022 15 velden met een grote diversiteit aan teeltproeven door boeren en enkele…
Lees meer
Eigen teelt eiwitrijke gewassen is interessant, maar er valt nog veel te ontdekken
Lees meer
23/03/2022 Het telen van eiwitrijke gewassen voor veevoer wordt door een aantal boeren al jarenlang gedaan. Toch valt er nog veel te ontdekken aan deze teelten. De teelt zelf, maar ook hoe te oogsten, te…
Lees meer
Boeren en proefboerderijen in de Peel gaan samen op zoek naar nieuwe rotatieteelten
Lees meer
21/03/2022 Nitraatuitspoeling, biodiversiteit, kringlooplandbouw en behoud van een gezonde bodem zijn onderwerpen waar veel van boeren wordt verwacht. Als antwoord hierop ontwikkelen de samenwerkende partijen…
Lees meer
Living Lab moet regeneratieve landbouw stevig op de kaart zetten
Lees meer
15/03/2022 Op het terrein van De Kleine Aarde in Boxtel komt een Regeneratief Living Lab. Hier werken boeren, burgers, ondernemers en onderzoekers samen aan regeneratieve landbouw. Om de transitie naar deze…
Lees meer
Experimenten bodemverbetering zijn nodig
Lees meer
09/03/2022 Bodemverbetering, het is makkelijker geschreven dan gedaan. Wat kun jij zelf doen aan bodemverbetering en wat is daarvoor nodig? Lector Judith van de Mortel en Lyanne de Haan van HAS Hogeschool,…
Lees meer
Meer eiwit van eigen land met mengteelt mais & bonen
Lees meer
07/03/2022 De teelt van mais met klimbonen levert een meer eiwitrijk ruwvoer op. Dat blijkt uit een proef op een van de percelen van AgroProeftuin De Peel. Initiatiefnemer en melkveehouder Geert Hol is blij dat…
Lees meer
Vruchtbare 1ste themadag Boeren met Kennis
Lees meer
21/02/2022 “Precisielandbouw deed mijn opa ook al: het is niks meer of minder dan het juiste doen, op het juiste moment op de juiste plek," aldus Jacob van den Borne, gastheer en spreker op de eerste editie van…
Lees meer
Ministerie LNV op werkbezoek bij AgroProeftuin de Peel
Lees meer
18/02/2022 Op 14 februari jl. bracht Jan-Kees Goet, de secretaris-generaal (SG) van het Ministerie van LNV, een werkbezoek aan de regio Noordoost-Brabant. Het doel was een kennismaking met de regio en verdere…
Lees meer
Nieuwe data themadagen Boeren met kennis zijn bekend
Lees meer
02/02/2022 Vanwege de lockdown moesten de eerste twee themadagen worden verplaatst. De nieuwe data zijn nu bekend. De themadag ‘Het hele jaar groen met data & tech’ gaat door op 18 februari a.s. De themadag…
Lees meer
Weer enkele percelen beschikbaar op de proeflocatie van AgroProeftuin de Peel
Lees meer
14/01/2022 Wil jij als agrarisch ondernemer een bijzonder gewas of een alternatieve teeltmethode uitproberen of iets nieuws op het gebied van kringlooplandbouw laten zien in de praktijk? Dat kan op onze…
Lees meer
Zoete aardappelen uit de Peel
Lees meer
05/01/2022 De zoete aardappelen die wij in Nederland in de winkel kopen, komen voornamelijk uit de Verenigde Staten, Honduras, Senegal, Spanje, China en Egypte. Een relatief nieuw product in de Nederlandse…
Lees meer
Ben Brands plaatste 1ste bord in de regio ter afscheid
Lees meer
23/12/2021 Ben Brands is wethouder in de gemeente Landerd en al vanaf de start van AgroProeftuin de Peel voorzitter van de stuurgroep . Per 1 januari stopt hij als wethouder en treedt hij ook terug als…
Lees meer
Eiwitcampus Beers
Lees meer
16/12/2021 En van de projecten die AgroProeftuin de Peel ondersteunt is De Eiwitcampus in Beers. Hier vinden bedrijven in de agrifood sector een plek om zich te vestigen en krijgen ze de kans om hun bedrijf…
Lees meer
Meer eiwit van eigen bodem met mengteelt
Lees meer
03/12/2021 Hoe haal je meer eiwit voor veevoer van eigen bodem? Dat is een van de vragen waar varkenshouder en pluimveehouder John Melis het antwoord op zoekt.
Lees meer
Robotiseringsdag op proeflocatie
Lees meer
01/11/2021 Op 7 oktober organiseerde Delpy op de proeflocatie van AgroProeftuin de Peel de Robotiseringsdag.Robotisering wordt ook in de landbouw steeds toegankelijker. Op de demodag robotisering liet Schoon…
Lees meer
Mengteelt bonen met maïs hoopvol
Lees meer
08/10/2021 Boer Geert Hol is een van de pioniers op de proeflocatie van AgroProeftuin de Peel. Hij onderzoekt of maïs en klimbonen elkaar in een mengteelt goed aanvullen en of hij dit kan inkuilen als gezond,…
Lees meer
Kruiden slaan beter aan bij doorzaai met strokenfrees
Lees meer
17/09/2021 Op de Margriet zijn op 2 graslandpercelen kruiden doorgezaaid met een strokenfrees. Een innovatieve manier om kruiden succesvol door te zaaien zonder verlies van bodemkwaliteit.
Lees meer
Veldbonen proeflocatie als vegetarisch gehakt in de Albert Heijn
Lees meer
06/03/2020 De veldbonen van het proefveld van coöperatie CZAV op de proeflocatie van AgroProeftuin de Peel liggen als BOON-gehakt in de supermarkt. 'We hopen dat consumenten én boeren enthousiast worden.'
Lees meer
Interessante resultaten en 3 nieuwe proeven op proeflocatie
Lees meer
24/06/2020 Het pionieren op de proeflocatie leverde in 2020 weer interessante resultaten op. In 2021 is er opnieuw volop activiteit, met onder andere 3 nieuwe proeven.
Lees meer