Actualiteit

Actualiteit

Hier houden we je op de hoogte van de actualiteiten en lees je de verhalen achter de pioniers en proeven van AgroProeftuin de Peel..


Natte teelten als verdienmodel
Lees meer
19/09/2022 Er is een groeiende vraag naar natuurlijke bouwmaterialen geproduceerd uit riet, miscanthus, hennep of lisdodde. De vezels van natte teelten zijn ook geschikt voor verwerking in textiel, bioplastic,…
Lees meer
Robotiseringsdag 13 oktober
Lees meer
22/09/2022 Donderdag 13 oktober organiseren Delphy en Vollegrondsgroente.net de derde robotiseringsdag op de proeflocatie van AgroProeftuin de Peel. Deze dag worden diverse robots voor grondbewerking en…
Lees meer
Nieuwe telers gezocht voor proeflocatie
Lees meer
02/01/2023 Dit najaar komt er grond vrij op de proeflocatie van AgroProeftuin de Peel. Telers die met een nieuwe, duurzame teelt willen experimenteren, zijn van harte welkom. 
Lees meer
‘Proeflocatie laat inspanningen zien die nodig zijn voor duurzame voedselproductie’
Lees meer
25/07/2022 Op 15 juli bezochten ruim 120 mensen de proeflocatie van AgroProeftuin de Peel aan de Middenpeelweg in Zeeland. Boeren, teeltadviseurs, onderzoekers, bestuurders, inwoners en iedereen die meer wilde…
Lees meer
Grote waardering voor inspanningen boeren proeflocatie
Lees meer
08/07/2022 Voor de inspanningen van de boeren van de proeflocatie is grote waardering. Dat gaven bij de bestuurders uit de regio Noordoost-Brabant aan. Zij bezochten vrijdagochtend 8 juli de proeflocatie van…
Lees meer
Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief
Lees meer
26/07/2022 Wilt op de hoogte blijven? Meldt u zich dan aan voor de onze nieuwsbrief. De nieuwsbrief verschijnt eens per kwartaal.
Lees meer
Samenwerking akkerbouw en veehouderij
Lees meer
30/06/2022 ‘Focussen op wat er nog wél kan in de land- en tuinbouw.’ Dat was 29 juni de rode draad tijdens de workshop Samenwerking akkerbouw en veehouderij in Venhorst. Een bijeenkomst voor agrarisch…
Lees meer
15 juli: ontmoet de boeren van de proeflocatie!
Lees meer
28/06/2022 Vrijdag 15 juli organiseert AgroProeftuin de Peel de jaarlijkse open dag op de proeflocatie aan de Middenpeelweg in Zeeland. Zowel boeren als burgers zijn welkom voor een rondleiding langs de duurzame…
Lees meer
Blauwe borden in het landschap
Lees meer
28/06/2022 Op steeds meer plekken in het landschap van Noordoost-Brabant duiken ze op: de blauwe borden. Borden in de vorm van een pointer die vertellen welk project de ondernemer hier samen met AgroProeftuin de…
Lees meer
Bomen in de bloemetjes zetten geeft minder ziekten en plagen
Lees meer
28/06/2022 Een miscanthus-bodem tussen boomteeltgewassen draagt bij aan minder gebruik van herbiciden. Daarnaast zorgen bloemenstroken in de boomteelt voor meer biodiversiteit en een effectieve bestrijding van…
Lees meer
Bodemverbetering met bokashi heeft tijd nodig
Lees meer
24/06/2022 Bokashi in de teelt van mais of cichorei moet leiden tot een betere bodemkwaliteit, minder mestgebruik en lagere onkruiddruk. Jeroen van Erp, melkveehouder in Oijen, past voor het tweede jaar op rij…
Lees meer
AgroProeftuin de Peel op landelijke velddag Experimenteergebieden
Lees meer
22/06/2022 Op woensdag 15 juni jl. presenteerden akkerbouwers en veehouders uit de vijf Experimenteergebieden van het ministerie van LNV hun ervaringen en resultaten met kringlooplandbouw. Dat gebeurde tijdens…
Lees meer
Zestien teeltproeven in 2022 op de proeflocatie
Lees meer
10/05/2022 In 2022 worden 16 teeltproeven door boeren en enkele onderzoeksinstellingen aangelegd op de proeflocatie aan de Middenpeelweg in Zeeland. Eiwitrijke gewassen voor human en dierlijke consumptie, de…
Lees meer
Meerdere verdienmodellen voor duurzame landbouw
Lees meer
21/04/2022 Duurzaam verdienen met een duurzame bedrijfsvoering was het thema van de vierde en laatste themadag Boeren met Kennis op 15 april. “Er is niet één verdienmodel voor duurzame landbouw, maar vele”,…
Lees meer
Nieuwe experimenten op proeflocatie AgroProeftuin de Peel
Lees meer
31/03/2022 In maart zijn de eerste werkzaamheden op de proeflocatie van AgroProeftuin de Peel in Zeeland gestart. Er worden in 2022 15 velden met een grote diversiteit aan teeltproeven door boeren en enkele…
Lees meer
Eigen teelt eiwitrijke gewassen is interessant, maar er valt nog veel te ontdekken
Lees meer
23/03/2022 Het telen van eiwitrijke gewassen voor veevoer wordt door een aantal boeren al jarenlang gedaan. Toch valt er nog veel te ontdekken aan deze teelten. De teelt zelf, maar ook hoe te oogsten, te…
Lees meer
Boeren en proefboerderijen in de Peel gaan samen op zoek naar nieuwe rotatieteelten
Lees meer
21/03/2022 Nitraatuitspoeling, biodiversiteit, kringlooplandbouw en behoud van een gezonde bodem zijn onderwerpen waar veel van boeren wordt verwacht. Als antwoord hierop ontwikkelen de samenwerkende partijen…
Lees meer
Living Lab moet regeneratieve landbouw stevig op de kaart zetten
Lees meer
15/03/2022 Op het terrein van De Kleine Aarde in Boxtel komt een Regeneratief Living Lab. Hier werken boeren, burgers, ondernemers en onderzoekers samen aan regeneratieve landbouw. Om de transitie naar deze…
Lees meer
Experimenten bodemverbetering zijn nodig
Lees meer
09/03/2022 Bodemverbetering, het is makkelijker geschreven dan gedaan. Wat kun jij zelf doen aan bodemverbetering en wat is daarvoor nodig? Lector Judith van de Mortel en Lyanne de Haan van HAS Hogeschool,…
Lees meer
Meer eiwit van eigen land met mengteelt mais & bonen
Lees meer
07/03/2022 De teelt van mais met klimbonen levert een meer eiwitrijk ruwvoer op. Dat blijkt uit een proef op een van de percelen van AgroProeftuin De Peel. Initiatiefnemer en melkveehouder Geert Hol is blij dat…
Lees meer
Vruchtbare 1ste themadag Boeren met Kennis
Lees meer
21/02/2022 “Precisielandbouw deed mijn opa ook al: het is niks meer of minder dan het juiste doen, op het juiste moment op de juiste plek," aldus Jacob van den Borne, gastheer en spreker op de eerste editie van…
Lees meer
Ministerie LNV op werkbezoek bij AgroProeftuin de Peel
Lees meer
18/02/2022 Op 14 februari jl. bracht Jan-Kees Goet, de secretaris-generaal (SG) van het Ministerie van LNV, een werkbezoek aan de regio Noordoost-Brabant. Het doel was een kennismaking met de regio en verdere…
Lees meer
Nieuwe data themadagen Boeren met kennis zijn bekend
Lees meer
02/02/2022 Vanwege de lockdown moesten de eerste twee themadagen worden verplaatst. De nieuwe data zijn nu bekend. De themadag ‘Het hele jaar groen met data & tech’ gaat door op 18 februari a.s. De themadag…
Lees meer
Weer enkele percelen beschikbaar op de proeflocatie van AgroProeftuin de Peel
Lees meer
14/01/2022 Wil jij als agrarisch ondernemer een bijzonder gewas of een alternatieve teeltmethode uitproberen of iets nieuws op het gebied van kringlooplandbouw laten zien in de praktijk? Dat kan op onze…
Lees meer