Actualiteit

Actualiteit

Hier houden we je op de hoogte van de actualiteiten en lees je de verhalen achter de pioniers en proeven van AgroProeftuin de Peel..

Proeflocatie inspiratie voor praktische aanpak nieuwe teelten en teeltmethoden
Lees meer
03/07/2024 Vrijdag 28 juni hebben we een geweldige open dag gehad op onze proeflocatie in Zeeland. Naast dat 15 agrarisch ondernemers in de spotlights stonden, zijn ook projecten van onze partners gepresenteerd…
Lees meer
Open dag proeflocatie: praktische aanpak van maatschappelijke opgaven
Lees meer
25/06/2024 Vrijdag 28 juni organiseert AgroProeftuin de Peel de jaarlijkse open dag op de proeflocatie aan de Middenpeelweg in Zeeland. Zowel boeren, ondernemers, bestuurders, burgers en andere belangstellenden…
Lees meer
'Gezamenlijk zorgen dat lupine gaat vliegen'
Lees meer
19/06/2024 ​​​​​​​Duurzaamheid en gezonde voeding worden steeds belangrijker, en de eiwittransitie speelt hierin een cruciale rol. Lupine heeft de potentie om een belangrijke speler te worden in deze transitie.…
Lees meer
Resultaten borgen bij velddag PAVEx in Vierlingsbeek
Lees meer
13/06/2024 Jaarlijks komen de boeren en onderzoekers betrokken bij PAVEx - pilots samenwerking akkerbouw en veehouderij in kringlooplandbouw - samen tijdens de velddag. Woensdag 12 juni bezocht de PAVEx-karavaan…
Lees meer
Boerderij van de Toekomst Zuidoostelijk Zand van start
Lees meer
10/05/2024 Deze maand ging de Boerderij van de Toekomst Zuidoostelijk Zand van start. Dit nieuwe initiatief van AgroProeftuin de Peel, Praktijkcentrum voor Precisielandbouw en Wageningen University & Research…
Lees meer
Telers delen uitdagingen eiwitrijke gewassen tijdens Bean Deal-bijeenkomst
Lees meer
27/03/2024 Waar lopen telers van eiwitrijke teelten tegenaan en waar krijgen ze energie van zodat ze óók in 2024 weer peulvruchten telen? Veldbonenteler Edwin Kurstjens en lupineteler Henk Kerkers deelden hun…
Lees meer
Lekker Lupine en LuPeel versnellen samen de eiwittransitie
Lees meer
26/03/2024 Telersvereniging LuPeel sluit met ingang van het nieuwe teeltseizoen aan bij Lekker Lupine. Er is een gezamenlijke ambitie om de lupineboon van Nederlandse bodem terug op de Nederlandse akkers en op…
Lees meer
Ruimte voor nieuwe en langjarige experimenten op de proeflocatie
Lees meer
14/03/2024 Het nieuwe seizoen van de proeflocatie AgroProeftuin de Peel is gestart met meerdere nieuwe en bekende teelten zoals eiwitrijke gewassen, vezelgewassen en vernieuwende teeltmethoden. In totaal zijn er…
Lees meer
Wateruitdagingen oppakken met praktijkoplossingen
Lees meer
12/03/2024 Wat is er nodig om de beschikbaarheid en kwaliteit van water op zandgronden in de vingers te krijgen en te houden? Wat kan een agrarische ondernemer daarin zelf doen? Welke rol hebben andere spelers…
Lees meer
23 februari: kennisdeelevent Water & de Boer
Lees meer
01/02/2024 Het teveel water, maar ook het tekort, en de kwaliteit van het water in Nederland zijn regelmatig in het nieuws. Agrarisch ondernemers worden hier vanuit overheid en maatschappij op aangesproken.…
Lees meer
Landelijke actie voor stimuleren consumptie peulvruchten
Lees meer
01/02/2024 Van 3 tot en met 10 februari loopt campagne #BEANMEAL, een landelijke actie om de consumptie van peulvruchten te stimuleren. Supermarktketens, cateraars, producenten en maatschappelijke organisaties…
Lees meer
Biostimulant BlueN in snijmais verhoogt de opbrengst
Lees meer
31/01/2024 De toepassing van BlueN in snijmais verhoogt de opbrengst met 17%. In vergelijking met rijenbemesting. Dat blijkt uit de proef van Rick van der Horst op de proeflocatie in Zeeland.
Lees meer
Wintergranenmix heeft potentie als krachtvoer
Lees meer
31/01/2024 De proef met de wintergranenmix op de proeflocatie van AgroProeftuin de Peel laat een hogere opbrengst zien dan wintergerst. Dat geldt met name voor het aandeel eiwit (+8%) en zetmeel (+5%). Teler…
Lees meer
Subsidies voor inspanningen biodiversiteit en natuurinclusieve landbouw
Lees meer
26/01/2024 De provincie Brabant verlengt en verbreedt de Subsidieregeling Transitie Landbouw. Er wordt bijna vijf miljoen beschikbaar gesteld. Het grootste deel gaat naar de regeling van de Brabantse…
Lees meer
7 februari: informatiemiddag plantaardig eiwit en miscanthus  
Lees meer
26/01/2024 Bert en Angelie Peters van Boomkwekerij Meerstraat organiseren 7 februari een informatiemiddag over de teelt van plantaardig eiwit (winterlupine) en over de teelt van miscanthus (olifantsgras).…
Lees meer
Voorbeeld van actieve samenwerking in Noordoost-Brabant
Lees meer
26/01/2024 AgroProeftuin de Peel is volgens Jeroen van den Heuvel, wethouder Maashorst en voorzitter van de stuurgroep AgroProeftuin de Peel een concreet voorbeeld waarom actieve samenwerking in…
Lees meer
Eerste teelt zwarte en witte bonen op zandgrond geslaagd
Lees meer
24/01/2024 Op proeflocatie AgroProeftuin de Peel is onderzocht of witte en zwarte bonen rendabel geteeld kunnen worden op zandgronden voor humane consumptie. De resultaten tonen aan dat beide bonensoorten kunnen…
Lees meer
Succes met lupine in vruchtwisseling Zuidoostelijk zand
Lees meer
19/01/2024 Wat de verschillende lupinesoorten doen met én in de bodem is deels bekend. Wageningen University & Research heeft voor Innovatiehuis De Peel als onderdeel van het project ‘Verbonden Peelproeftuinen…
Lees meer
Meerjarige ondersteuning voor AgroProeftuin de Peel
Lees meer
09/01/2024 AgroProeftuin de Peel ontvangt van de provincie Noord-Brabant en de regio Noordoost-Brabant twee miljoen subsidie voor stimulering van kringlooplandbouw. Met deze subsidie worden onder andere meerdere…
Lees meer
Reststikstof in de bodem beter benutten
Lees meer
22/12/2023 Martijn Vermeer, melkveehouder in Venhorst, onderzoekt samen met Tim van Summeren, akkerbouwer in Elsendorp, hoe samen de kringloop beter te benutten. In hun geval gaat het om reststikstof in de bodem…
Lees meer
Welke nieuwe teelt of methode pak jij op in 2024?
Lees meer
15/12/2023 Op onze proeflocatie in Zeeland zijn percelen beschikbaar voor proeven. Experimenten mogen één of meerdere jaren duren. Onder andere proeven met nieuwe gewassen zoals eiwitrijke gewassen en biobased…
Lees meer
De Brabantse Peel heeft 2,5 miljoen voor verbetering leefbaarheid platteland
Lees meer
11/12/2023 De Brabantse Peel ontvangt € 2,5 miljoen van het Europese LEADER-subsidieprogramma om de leefbaarheid in het landelijk gebied te bevorderen. Projecten van inwoners, stichtingen, verenigingen en…
Lees meer
‘Samenwerking en expertise cruciaal voor groei nieuwe teelten’
Lees meer
28/11/2023 Op 22 november 2023 organiseerde Verbonden Peelproeftuinen voor slimme rotatieteelten een bijeenkomst over lupine en veldbonen. Telers, onderzoekers, experts en belanghebbenden uit de agrarische…
Lees meer
'Experimenteergebieden leveren waardevolle kennis en kunde'
Lees meer
24/11/2023 ‘Hoe kunnen we de kennis en ervaringen die agrariërs in de experimenteergebieden ontwikkelen het beste benutten?’ Dat was een van de vragen die werd besproken tijdens het jaarlijkse bezoek van de…
Lees meer