Bankerfields in aardappelen trekken luizen en hun natuurlijke vijanden

Bankerfields in het aardappelgewas werken: de plantenstroken trekken luizen én natuurlijke vijanden van luizen aan. De bankerfields bevorderen de biodiversiteit en reguleren plaaginsecten. Dat blijkt uit de tellingen van IPM Impact in het bankerfields-experiment van akkerbouwer Ron Peters op de proeflocatie van AgroProeftuin de Peel. Al met al bleef het aantal luizen en trips in de aardappelen op een laag niveau. Het mooie weer in 2022 heeft hier ook aan bijgedragen.  


Doel van het experiment is om het gebruik van insecticiden in aardappelen te verminderen of helemaal niet toe te passen. Peters wil weten of een gezonde en rendabele aardappelteelt ook zonder gewasbeschermingsmiddelen mogelijk is.
Daarvoor heeft hij twee bankerfields, stroken met een mix van Japanse haver en Oost-Indische kers, in het aardappelperceel aangelegd. De planten in de stroken trekken luizen aan en daar komen de natuurlijke vijanden zoals bloemwantsen en gaasvliegen op af.

Oorspronkelijk was het plan alleen Oost-Indische kers te zaaien. Om snel een functionele bankerfield te krijgen, is gekozen ook Japanse haver mee te zaaien. Nadeel is dat de haver zich sneller ontwikkeld en daardoor de Oost-Indische kers overwoekert. 

Natuurlijke vijanden
Wordt de insectendruk in het aardappelgewas te hoog, dan kunnen de bankerfields worden gemaaid en springen de natuurlijke vijanden over naar het aardappelgewas. Dit was in 2022 niet nodig. Vanwege het mooie weer was de luizendruk laag. Begin augustus was het aardappelgewas afgestorven en niet meer aantrekkelijk voor schadelijk insecten.  
Wel was er last van de coloradokever. De kever heeft hier geen natuurlijke vijanden. Daarom is er een bespuiting uitgevoerd.

Positief voor milieu en biodiversiteit
Al met al is het effect voor het milieu gunstig geweest. Er is geen chemische bestrijding van luizen en trips nodig geweest. De biodiversiteit is bevorderd door de aantrekkingskracht van de planten in de bankerfields. Door de integrale benadering heeft Peters preventief natuurlijke vijanden gelokt naar het aardappelgewas en heeft hij effectief kunnen werken met schadedrempels. 

Uitbreiding in 2023
In 2023 heeft Peters het bankerfields-experiment in de aardappelen uitgebreid met in totaal vier stroken en met andere en meerdere kruiden- en bloemenmengsels. Daarbij kijkt hij naar wat werkt in andere praktijkproeven en wat gevraagd wordt in het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouw Beleid (GLB). 

Samenvatting insectenonderzoek IPM Impact

Compleet onderzoeksrapport naar effect van bankerfields op de luizenpopulatie

 

Bijzonderheden