Veldbonen als eiwitbron voor humane voeding

Veldbonen worden van oudsher gebruikt als eiwitrijk diervoedergewas. Deze veevoerbonen zijn mogelijk ook interessant voor humane voeding. Op de proeflocatie gaat coöperatie CZAV onderzoeken of de teelt van de bonen geschikt is als grondstof voor humane voeding.

Het gaat in de eerste plaats om teeltaspecten. Dit proefveld moet uitwijzen of het gewas voldoende opbrengt op de Brabantse zandgrond. In 2021 was de opbrengst minimaal. In 2022 wordt een plantversterker op basis van aminozuren en zeewierextracten ingezet.
Een tweede doel is het uitwerken van een verwerkingsketen. De initiatiefnemers willen van de bonen een eiwitconcentraat maken dat kan worden gebruikt als plantaardige eiwitbron voor bepaalde levensmiddelen, zoals vleesvervangers.

Ten slotte wordt onderzocht in hoeverre de nitraatuitspoeling is te minimaliseren.

Resultaat veldbonenproef 2022
Op het perceel was er visueel geen verschil tussen de veldbonen met plantversterker en de veldbonen zonder plantversterker. Wel was de opbrengst aan peulen van het totale perceel hoger (circa 18% per hectare) dan de gemiddelde opbrengst in Nederland. Om de teelt van veldboon te kunnen optimaliseren moet de komende jaren meer ervaring worden opgedaan.

veldbonen500x333.jpg

 

Bijzonderheden