Veldbonen

Veldbonen als eiwitbron voor humane voeding

Ze lijken op tuinbonen, maar worden vooral gebruikt als eiwitrijk diervoedergewas: veldbonen. Deze veevoerbonen zijn mogelijk ook interessant voor humane voeding. Op de proeflocatie van AgroProeftuin de Peel gaat coöperatie CZAV testen of teelt van de bonen voor dit doel interessant is voor boeren op de Brabantse zandgrond.

Het gaat in de eerste plaats om teeltaspecten, vertelt Jurriaan Visser, Manager Granen, Zaden, Peulvruchten bij CZAV. “We gaan aan de slag met vragen als: welke rassen zijn geschikt? En hoe kan een teler met bemesting en verzorging van het gewas de optimale opbrengst van het land halen?” Een tweede doel is het ontwikkelen van een verwerkingsketen. “Samen met verwerkers gaan we een eiwitconcentraat maken van de bonen. Dat kan worden gebruikt als plantaardige eiwitbron voor bepaalde levensmiddelen, zoals vleesvervangers.”
CZAV verzorgt de teeltbegeleiding en de contacten met de verwerkende industrie. Voor de verwerking van de proefoogst werkt de onderneming samen met levensmiddelentechnologe Mariet van de Noort (MFH Pulses).

 

Kringlooplandbouw

Veldbonen passen bij Kringlooplandbouw, omdat het gewas tot de vlinderbloemigen behoort. Deze kunnen stikstof uit de lucht binden en in de bodem vastleggen. De bonen zijn daardoor mogelijk interessant voor de vruchtwisseling. Het gewas dat na de bonen wordt geteeld op dezelfde grond heeft namelijk dankzij de vastgelegde stikstof in de bodem minder (kunst)mest nodig. Een ander ‘kringloopaspect’ is dat de regionale eiwitteelt mogelijk een alternatief is voor import van grondstoffen zoals soja en voor de transitie naar een hoger aandeel plantaardig eiwit in humane voeding.

 

Experimenteel

Visser benadrukt dat deze toepassing van veldbonen nog experimenteel is. Het succes is afhankelijk van de marktkansen voor het eiwit uit de veldbonen. Hij is blij met de faciliteiten die AgroProeftuin de Peel biedt. “Wat we doen is een heel nieuwe business case ontwikkelen. Dat kost jaren. Om ervaring op te doen met de teelt, hebben we nu praktijkomstandigheden nodig. Daarom is het goed dat AgroProeftuin de Peel op deze proeflocatie ruimte heeft voor experimenten. Voor telers zou het financiële risico te groot zijn.”

Veldbonen - foto's CZAV