Agro Proeftuin de Peel

Subsidieprojecten: bodemverbetering Noordoost-Brabant

Subsidieprojecten: bodemverbetering Noordoost-Brabant

Provincie Noord-Brabant stimuleert bodemverbetering in Noordoost-Brabant met twee subsidieprojecten. ‘Organische reststromen voor bodemverbetering Agro As de Peel’ en ‘Bodemverbetering Agro As de Peel’. (Agro As de Peel is de oude naam voor AgroProeftuin de Peel).

Organische reststromen

Het subsidieproject ‘Organische reststromen voor bodemverbetering’ loopt van 1 januari 2019 tot 31 december 2021. Het doel is circulariteit bevorderen en de bodemkwaliteit in het gebied te verbeteren. Het project is gericht op samenwerking van gebiedspartijen en de ontwikkeling van kennis over goed bodembeheer, specifiek het gebruik van compost van lokale organische reststromen. Ook is het de bedoeling de kennis uit nieuwe en voorgaande bodemprojecten in praktijk te brengen.

 

Bodemverbetering

Het subsidieproject ‘Bodemverbetering’ wordt uitgevoerd tussen 1 september 2017 en 31 juli 2023. Ook dit project heeft als doel bodemverbetering en met name het verhogen van het aandeel organische stof door het gebruik van organische reststromen. Onderdeel van dit project is een verkenning een reststroomverwerking in coöperatief verband. Ook de inzet van reststromen als alternatieve aaltjesbestrijding wordt onderzocht.

Eindrapportage bodemverbetering met compost en insectensubstraat

 

Rapporten en nieuwsbrieven

De resultaten van beide projecten worden in de vorm van rapporten, de nieuwsbrieven Coöperatie Composteren (2017-2018) en berichten in de nieuwsbrieven van AgroProeftuin de Peel gedeeld. De gepubliceerde resultaten zijn gratis beschikbaar voor geïnteresseerde ondernemers, overheden en kennisinstellingen.

Het laatste rapport van het project ‘Organische reststromen’ zal uiterlijk 31 januari 2021 verschijnen. Het laatste rapport van het project ‘Bodemverbetering’ verschijnt uiterlijk in juli 2023.

Foto Jorg Tönjes