Experimenteerruimte op proeflocatie AgroProeftuin de Peel

Wil je experimenteren met een nieuwe, duurzame teelt of teeltmethode? AgroProeftuin de Peel heeft een eigen proeflocatie in de Peel. Agarische ondernemers kunnen hier een proefperceel van circa 2 hectare gebruiken voor hun experiment.

Op dit moment experimenteren 15 telers en andere vernieuwers op de proeflocatie. Kringlooplandbouw staat hier centraal. De teelten varieren van eiwitrijke gewassen, mengteelten, biobased gewassen tot biologische luizenbestrijding in aardappelen en veldbonen Alle teelten dragen bij aan een gezonde bodem en waterkwaliteit. 
AgroProeftuin de Peel stelt de proefvelden beschikbaar. HAS Hogeschool biedt begeleiding bij de proeven en er worden metingen uitgevoerd. Lees hier meer over de begeleiding. 

Contact
Wil je een bijzonder gewas of een alternatieve teeltmethode uitproberen of iets nieuws laten zien in de praktijk? Voorstellen kunnen tot 15 december 2023 ingediend worden. Neem hiervoor contact op met innovatiemanager Ronald Luijkx (r.luijkx@agrifoodcapital.nl).

Ontstaan proeflocatie
AgroProeftuin de Peel is acht jaar geleden gestart met de proeflocatie. Een initiatief van de (toenmalige) vijf gemeenten aan de Middenpeelweg. Met elkaar wilden zij kringlooplandbouw op een praktijkgerichte manier aanjagen. RNOB zorgde ervoor dat er grond en geld beschikbaar kwam, zoals via Regio Deal Noordoost Brabant. AgroProeftuin de Peel ontwikkelde het innovatieprogramma en zorgt ervoor dat de praktijkproeven op een goede manier uitgevoerd worden. Het doel is te leren van de teelten en deze kennis te delen met andere telers die ook toekomstbestendig willen telen. 

 

Dit najaar komt er grond vrij op de proeflocatie van AgroProeftuin de Peel. Telers die met een nieuwe, duurzame teelt willen experimenteren, zijn van harte welkom.  proeflocatie 2022