Natte teelt lisdodde

Pilot natte teelten: waterbeheer met verdienmodel

In project Pilot Natte teelten test het waterschap Aa en Maas samen met partners methoden voor waterhuishouding met natte teelten. Daarbij is ook gekeken naar de afzet en de winstgevendheid van de gewassen. 

Een groot deel van het beheergebied van het waterschap Aa en Maas bestaat uit hoge zandgronden. Door klimaatverandering kampt dit gebied met droogte. Er treden steeds vaker lange droogteperiodes en piekneerslagen op. Het waterschap wil maatregelen voor droogtebestrijding en waterberging aangrijpen om de waterhuishouding voor ondernemers, bewoners en natuur zo goed mogelijk in te richten.

 

Effectieve droogtebestrijding

Samen met partners is Aa en Maas op zoek naar effectieve droogtebestrijding. Ze willen onder andere water vasthouden, wijst (hoog gelegen drassige plekken bij breuklijnen) herstellen en de bodem als waterbuffer gebruiken. Natte teelten kunnen helpen om deze taken te realiseren. Voorbeelden zijn de inheemse gewassen riet, wilg of lisdodde. Deze teelten bieden kansen voor nieuwe verdienmodellen voor agrariërs, die een groot deel van de gronden in bezit hebben. De gewasopbrengst kan worden toegepast in bijvoorbeeld de productie van duurzame bouwmaterialen of als vervanger van turf in potgrond.

 

Doelen project

Het project Pilot Natte teelten heeft twee doelen:

  • Inzicht in een klimaat-adaptieve waterhuishouding
  • Uitwerken van nieuwe agrarische verdienmodellen

 

Proeven met natte teelten

Het project bestaat uit proeven met natte teelten op zandgronden en/of de peelrandbreuken. Daarbij vindt onderzoek plaats naar de consequenties voor de waterhuishouding, de biodiversiteit en de opbrengsten van de natte teelt. De inzichten worden gebruikt voor de ontwikkeling van een sluitend businessplan voor natte teelten.
In september 2022 zijn de eerste resultaten van de natte teelten beschikbaar.

 

Lisdodde als substraat voor oesterzwammen

Onderdeel van het project is een test op bedrijfsschaal, waarbij lisdodde wordt gebruikt als alternatief substraat voor biologische oesterzwammenteelt en daarbij voor een deel tarwestro vervangt. Gekeken wordt naar de consequenties voor het productieproces en de opbrengsten.

Het bedrijf Verbruggen Paddenstoelen met vestigingen in Erp en Uden is een belangrijke projectpartner om als mogelijke afnemer de kleine kringloop in Noord-Brabant sluitend te krijgen.

 

Samenwerking

Het Waterschap Aa en Maas is trekker van het project en werkt samen met AgroProeftuin de Peel en Innovatiehuis de Peel. Het project wordt mede gefinancierd door het Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland Zuidoostelijke Zandgronden.

Meer weten of meedoen?

  • Heb je interesse in het project of wil je deelnemen? Neem contact op met Hilke van den Elsen, gebiedsadviseur bij Waterschap Aa en Maas, 06 13 94 99 13 of hvandenelsen@aaenmaas.nl
Natte teelt lisdodde, foto Gert-Jan van Duinen