Voergewassen in strokenteelt

Uit diverse onderzoeken blijkt dat de teelt van verschillende gewassen in afwisselende stroken mogelijk meer opbrengt dan afzonderlijke monoculturen. Dat effect treedt op als gewassen in bepaalde combinaties elkaar versterken en aanvullen. Toch wordt strokenteelt nauwelijks toegepast, omdat dit niet past in de gangbare bedrijfsvoering. Bekijk hier de resultaten van 2022.

Telers Harm Jonkergouw en Pieter Thelosen experimenteren op een proefveld met de combinatie van twee voedergewassen: snijmais en wintertarwe. Negen stroken wintertarwe van 9 meter breed en zes stroken mais van 9 meter. Plus één strook monoteelt van mais van 27 meter breed. De stroken waren 150 meter lang. Opbrengsten en voederwaardes van monoteelten en mixteelten gaat de teler vergelijken. Hij wil de meeropbrengst van strokenteelt meten en die afwegen tegen de eventuele meerkosten van onder meer arbeid en mechanisatie.

Resultaat strokenteelt 2022
Mais heeft naar alle waarschijnlijkheid baat bij stroken en wintertarwe niet. Met name omdat de mais meer licht vangt. Zo is er bij maïs in strokenteelt een meeropbrengst van 10% gemeten in vergelijking met mais in monoteelt. De opbrengst van wintertarwe in strokenteelt is lager (-7,5%) dan de gemiddelde Nederlands wintertarweopbrengst. Om de resultaten op een betrouwbare manier te kunnen vergelijken, is een monoteelt van wintertarwe op hetzelfde perceel nodig en zijn meer herhalingen nodig.
De mechanisatie is een punt van aandacht. De breedte van 9 meter is onwerkbaar. Daarnaast was het niet mogelijk beregening toe te passen ivm de verschillende groeistadia van de gewassen. De telers zien wel kansen voor strokenteelt bij bredere stroken, bijvoorbeeld 30 meter.
   

strokenteelt graan mais 500.jpg

 

Bijzonderheden