Veldbonenteelt voor veevoeding

- NIEUW OP DE PROEFLOCATIE -

Pedro van der Ven wil op de proeflocatie onderzoeken of het interessant is veldbonen te telen als ruwvoer. In veel milieudoelstellingen staat meer diversificatie van gewassen en meer rustgewassen. De veldbonenteelt is wat dat betreft een goed gewas tussen de teelt van mais en gras. De veehouder wil de bonen zelf gaan verwerken en toepassen in het veevoer.

Opzet van de proef
De proef die Van der Ven gaat doen, bestaat uit twee zaken:

  • Heeft het toepassen van een niet-chemische zaadbehandeling toegevoegde waarde op de opbrengst van veldbonen?
  • Kan de restplant van de veldboon ook tot waarde gebracht worden als ruwvoer?

In de proef wordt gezaaid met een deel onbehandeld zaaizaad en een deel behandeld met een niet-chemische coating. Deze coating heeft reeds goede resultaten gegeven in de teelt van bruine bonen.

De restplant, die tijdens het oogsten van de bonen achterblijft op het land, willen we in balen laten persen.

Veldbonen hand czav 80010.jpg

Bijzonderheden

Thema: Eiwit van eigen bodem
Aanvrager: Maatschap Van der Ven
In samenwerking met: CZAV
Financiering: grond beschikbaar gesteld door AgroProeftuin de Peel
Looptijd: 2022 - 2022
Locatie: proeflocatie Zeeland
Publicaties: