Sorghum als alternatief voor snijmaïs

Het van oorsprong Afrikaanse gewas sorghum kan qua voederwaarde een alternatief zijn voor maïs. Het gewas heeft meer wortels die dieper in de grond groeien. Daardoor ontstaat een betere bodemstructuur, waaruit veel minder meststoffen uitspoelen. Ook is de verwachting dat het gewas een impuls geeft aan de biodiversiteit.

Melkveehouder Geert Hol uit Odiliapeel pioniert al sinds 2017 met dit gewas. Hij vergelijkt verschillende rassen en onderzoekt of de teelt qua opbrengst en voederwaarde kan concurreren met maïs. In 2022 test Geert de mengteelt waarbij de mais en sorghum door elkaar worden gezaaid.

Resultaat na 6 jaar
Het laatste jaar is de sorghum met mais als mengteelt geteeld. Het naastgelegen perceel had een monoteel mais. Geert wilde weten of de combinatie sorghum met snijmaïs een rendabele teelt oplevert en daarmee een alternatief is voor monoteelt snijmaïs. Hierop is nog geen antwoord te geven. Daarvoor is veel meer onderzoek nodig.
De opbrengsten en de voederwaarde van sorghum met snijmaïs en alleen snijmaïs moeten namelijk op de zelfde manier bepaald te worden. Alleen dan is de economische voederwaarde vergelijkbaar. Om de voederwaarde van sorghum met snijmaïs en alleen snijmaïs op een betrouwbare manier te kunnen vergelijken, is een voederwaardeanalyse op basis van de klassieke methode nodig.
Een belangrijke reden waarom de voederwaarde van sorghum met snijmaïs niet is bepaald, komt doordat Eurofins de inhoudstoffen van sorghum bepalen met de NIRS-methode. De analyse van sorghum berust daarbij op een andere dataset dan een analyse van maïs. Omdat sorghum alleen nog op zeer kleine schaal in Noordoost Europa geteeld wordt, is er nog maar weinig data waarop de ijklijnen van sorghum gebaseerd zijn.

sorghum_400.jpg

 

Bijzonderheden