Granenmix als krachtvoervervanger

- NIEUW OP DE PROEFLOCATIE - 

Op het perceel op de proeflocatie gaat Roel Albers drie soorten zomergranen door elkaar heen zaaien: zomergerst, zomerrogge en zomertarwe. Door deze drie zomergranen te mengen, wil hij een mooi en smakelijk mengsel creëren voor zijn koeien.

Waarom een combi van deze granen?
Zomergerst heeft de eigenschap om snel uit te stoelen zodat de grond snel bedekt is. Dit voorkomt de groei van onkruiden. Zomertarwe en zomerrogge profiteren hiervan. Rogge heeft de eigenschap om goed tegen droogte te kunnen maar heeft daarentegen een lagere voedingswaarde. Tarwe heeft meer voedingswaarde zodat de voedingswaarde van het totale product weer wat stijgt. Door drie soorten graan te zaaien, wil Albers het risico van een mislukte oogst spreiden. De granen worden eind juli geoogst, gemalen en ingekuild tot hoogwaardig krachtvoer. Het stro wordt gebruikt voor potstal en / of voer.

Na oogst volggewas
Daarna wil Albers nog een tweede gewas zaaien: Landsberger Gemenge. Dit is een mix van gras, klaver en wikke en heeft een snelle ontwikkeling, veel eiwit en een hoge voederwaarde. Bijkomend voordeel is dat het bestaat uit vlinderbloemigen die stikstof binden waar het aanwezige gras weer van kan profiteren. Op deze manier is geen kunstmest nodig.


koe.jpg

 

Bijzonderheden

Thema: Eiwit van eigen bodem
Aanvrager: Roel Albers en Bert van Hoek
In samenwerking met: zaaizaadleverancier Kusters BV, Loonwerkbedrijf Van der Ven
Financiering: grond beschikbaar gesteld door AgroProeftuin de Peel
Looptijd: 2022 - 2022
Locatie: proeflocatie Zeeland
Publicaties: Plantpaspoort Granenmix